Jan Eirik Heigre Gjerdevik er ny styreleder i Ungt Entreprenørskap Rogaland

Under årsmøtet 12. april 2023 ble Jan Eirik Heigre Gjerdevik fra Vår Energi ASA valgt som ny styreleder i Ungt Entreprenørskap Rogaland.

Styreleder i Ungt Entreprenørskap Rogaland, Jan Eirik Gjerdevik

Jan Eirik Heigre Gjerdevik (42) er kommunikasjonsrådgiver i Vår Energi ASA. Der har han ansvar for eksternkommunikasjon som blant annet innebærer rådgivning i større prosjekter, støtte til ledergruppa, interessentdialog og drift og utvikling av selskapets digitale kommunikasjonskanaler. I tillegg er han Vår Energi sin talsperson og mediekontakt.

Jan Eirik er utdannet journalist med en mastergrad i PR. Han startet karrieren som kommunikasjonsrådgiver i Rogaland fylkeskommune, hvor han etter hvert overtok som kommunikasjonssjef. Fra offentlig sektor, tok han veien til konsulentbransjen, og rollen som rådgiver med omdømmerisiko og krisekommunikasjon som spesialfelt. Han har jobbet i olje- og gasselskapet Vår Energi ASA siden 2019.

"I rollen som styreleder ser jeg fre, til å sette entreprenørskap, skapervilje og mestring blant barn og unge på dagsorden. Jeg gleder meg til å åpne dører, og bidra til å styrke dialog og samarbeid mellom skole og næringsliv. Men, kanskje mest av alt gleder jeg meg til å lære mer, møte flere, og kjenne på energien, engasjementet og det sterke og stolte eierskapet til folka i og rundt Ungt Entreprenørskap Rogaland."
Jan Eirik Heigre Gjerdevik

Vår Energi ASA har vært samarbeidspartner med Ungt Entreprenørskap Rogaland i tre år. Jan Eirik ble valgt inn i styret som styremedlem våren 2022 og kjenner dermed organisasjonen godt. Vi er derfor svært glade for at han takket ja til å stille som styreleder og at årsmøtet ga sin tilslutning til valgkomiteens innstilling.

"Jan Eirik sin kommunikasjonskompetanse fra både offentlig og privat sektor er gull verd for oss når vi framover skal sørge for økt aktivitet og flere samarbeidspartnere. I tillegg har han et smittende humør og engasjement for det vi driver med og det gir motivasjon både i styret og internt hos oss i UE."
Maria Aasbø, daglig leder Ungt Entreprenørskap Rogaland

På årsmøtet ble i tillegg Tora Eide fra Haugaland Vekst og Anniken H. Tjøstheim fra Handel og Kontor Norge valgt inn i styret. Nytt styre består da av følgende:


  • Jan Eirik Gjerdevik, Vår Energi ASA, (styreleder)
  • Ole Gilje, Sparebank SR-Bank
  • Solveig Ege Tengesdal, Rogaland Fylkeskommune
  • Sigurd Ur, NHO Rogaland
  • Odd Stangeland, Egersund kommune
  • Isabel Næss, Stavanger kommune
  • Anniken Heimdal Tjøstheim, HK Norge
  • Tora Margrethe Eide, Haugaland Vekst