Hydro Karmøy er vår nye samarbeidspartner!

Hydro Karmøy har signert en toårig samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap Rogaland. Det gir oss mer kraft bak satsingen på arbeidet med ungdomsbedrifter ved videregående skoler på Haugalandet. Særlig innenfor yrkesfag ser vi at det ligger spennende muligheter i samarbeidet vi når tar fatt på.

Hydro karmoy gruppebilde
Vi jubler over ny samarbeidsavtale med Hydro Karmøy! Fra Venstre: Maria Aasbø, Veronika Broshaug og Hege Solhaug.

Stadig flere velger yrkesfag

Samtidig som vi signerte samarbeidsavtalen kom søknadstallene for de videregående skolene i Rogaland. De viser at 56,4% av elevene har søkt seg til yrkesfag fra høsten 2024. Det er en oppgang på 2,5% og særlig er det teknologi- og industrifagene som øker. Det er en svært gledelig utvikling med tanke på hvor stort behovet for fagkompetanse er i årene som kommer. Også de som går på yrkesfag har behov for å lære problemløsning i praksis enten de skal starte for seg selv eller de skal inn i den etablerte industrien. Norge har behov for ny kompetanse i takt med den grønne omstillingen vi er i gang med, det gjelder også på Haugalandet.

"Å inngå samarbeid med Hydro Karmøy samtidig som søknadstallene til yrkesfag går opp, er vel det man kan kalle god timing! Nå får vi Hydro sin kompetanse inn i arbeidet med å vurdere ungdomsbedriftene på yrkesfag, noe som styrker kvaliteten på arbeidet vårt."
Maria Aasbø, daglig leder Ungt Entreprenørskap Rogaland

Ønsker å bygge omstillingskompetanse

Hydro Karmøy er et av Europas største aluminiumsverk. Anlegget på Karmøy er kjent for sin teknologipilot, som den mest klima- og energieffektive teknologien for aluminiumsproduksjon i verden. I tillegg har de et senter for forskning og utvikling ved anlegget. De har altså tradisjon for å være langt framme i skoene når det kommer til utvikling av nye og effektive løsninger i egen produksjon.

"Hydro er del av en industri som er under stadig utvikling. Derfor trenger vi medarbeidere som våger å tenke nytt for å finne nye løsninger. Kontinuerlig forbedring er fokus i alle ledd av verdikjeden i dag og det blir minst like viktig i framtiden."
Trygve Myre, HR Business partner hos Hydro Karmøy

Læring gjennom å drive egen bedrift

Ungdomsbedrift er en undervisningsmetode hvor elever etablerer, driver og avvikler en bedrift i løpet av et skoleår. I et arbeidsliv hvor omstillingsevne og endringer i kompetansebehov vil være sentralt er det avgjørende med ferdigheter og egenskaper som blant annet samarbeid, problemløsning og kreativitet, kritisk og selvstendig tenking og refleksjon. Dette er sentrale elementer i arbeidet som elevene gjennomgår når de driver ungdomsbedrift. Det er mye læring i å ta ansvar for en bedrift hvor det ikke finnes noen oppskrift eller fasit på hvordan man skal lykkes. Elevene må anvende teorien de har lært på skolen i praksis og det gjør at fagene oppleves relevant. De må også bruke hverandres styrker og nettverk for å få framdrift i bedriften. Egenskapene som elevene tilegner seg gjennom prosessen forbereder dem på det som møter dem i arbeidslivet.

"Det er uvant for mange elever å ta kontakt med noen utenfor skolen, enten det gjelder å få tak i mentor, leverandører eller kunder. Bare det å ta en telefon til noen man ikke kjenner, kan være en høy terskel å komme over. Vi opplever heldigvis at elevene stort sett får god respons når de tar kontakt, folk er positive og velvillige. Det gir mye god mestring og læring for elevene."
Maria Aasbø, daglig leder Ungt Entreprenørskap Rogaland

De siste årene har Ungt Entreprenørskap sett at både innovasjonsgraden og bærekraftsfokuset hos de yrkesfaglige ungdomsbedriftene har styrket seg. Det kan skyldes at elevene står i et fag hvor de kan se områder for forbedring. For elever på studieretninger som Teknologi- og industrifag har de i tillegg utstyr, maskiner og materiell som kan brukes til å produsere egne prototyper og produkter.

Imponert over årets ungdomsbedrifter

Allerede i mars bidro Hydro Karmøy med sin kompetanse inn i arbeidet vårt. Da var Veronika Broshaug, som jobber som kommunikasjonsmedarbeider hos Hydro Karmøy, jurymedlem i prisen for "Beste Ungdomsbedrift" under Fylkesmesterskapet for Ungdomsbedrifter i Stavanger. Dette er den prisen som henger høyest for de som deltar og juryens jobb er å finne den bedriften som leverer best på flere kriterier. Vinneren i år ble EcoBrick UB fra Hetland videregående skole i Stavanger og de skal nå representere Rogaland under NM for ungdomsbedrifter i mai.

"Det var kjempespennende å gå inn i en rolle hvor man skal vurdere ungdomsbedriftene. Så var det også veldig kjekt å være i jury med folk fra andre bedrifter i regionen og bygge nettverk gjennom å delta i juryen. Det var inspirerende å delta på selve arrangementet, man kunne se at dette var en stor dag for elevene. Det har også vært veldig givende å se hvordan elevene får øve seg på å være kreative, samarbeide i team og det å jobbe i prosjekter der problemløsning er nøkkelen til å lykkes. Det har vært inspirerende å følge ungdommene gjennom en prosess der man kan gi dem tilbakemelding på arbeidet de legger ned undervegs."
Veronika Broshaug, kommunikasjonsmedarbeider Hydro Karmøy