Gave fra Sparebankstiftelsen SR-Bank til Kick-Off for ungdomsbedrifter

Gave Kick Off UB Rogaland

I samarbeid med Nordic Edge skal Ungt Entreprenørskap legge sitt årlige kick-off for ungdomsbedrifter til Nordens største konferanse og utstilling for smarte byer og samfunn. Sparebankstiftelsen støtter samarbeidet med én million kroner over tre år.

Det betyr at 1.200 elever fra videregående skoler i hele Rogaland vil få innsikt i hvilke utfordringer offentlig sektor har behov for å løse i årene fremover, og å se hvilke løsninger store og små bedrifter tilbyr per i dag.

- Dette vil gi elevene inspirasjon til hvilke produkter og tjenester som de kan levere gjennom sin ungdomsbedrift, sier leder for Ungt Entreprenørskap Rogaland, Maria Aasbø, som opplever stor økning i antall elever som driver ungdomsbedrift – de siste to årene har det vært en nær dobling av antall elever som får denne muligheten som en del av sin undervisning.

"Deltakelsen på Nordic Edge Expo vil gi ungdommene verdifull innsikt i hva som kreves for å satse på egen bedrift og innsatsen som ligger til grunn for å ta produktet ut på markedet"
Maria Aasbø, daglig leder Ungt Entreprenørskap Rogaland

De unges stemme

Jeg er sikker på at ungdommene vil se muligheter for egne konsepter som ikke nødvendigvis er tilgjengelig på markedet i dag, sier Mona Vervik, direktør for Nordic Edge Expo, som gleder seg til å ha de unge med på laget. Smartby handler om klok bruk av teknologi for å utvikle bedre, mer bærekraftige samfunn i samarbeid med innbyggerne. Det er et internasjonalt marked i kraftig vekst.

"Smartby er et aktuelt jobbmarked for den oppvoksende generasjonen enten de lykkes med egen bedrift eller som arbeidstaker både i offentlig og privat sektor"
Mona Vervik, direktør for Nordic Edge Expo

En digital møteplass

Som en konsekvens av Korona-situasjonen blir årets Nordic Edge Expo flyttet til det digitale rom. 23. september vil åpningen av konferansen sendes fra Stavanger og deretter vil det fra forskjellige scener i Norden sendes foredrag, paneldiskusjoner og intervjuer på direkten. – 2020-versjonen skal ikke fremstå som en reserveløsning, men snarere som ny og fremtidsrettet og med enda bedre publikumsopplevelse, sier Vervik, som legger til at de legger opp til interaktive sesjoner, workshop og digitale møterom som skal skape dialog og bidra til meningsutveksling mellom deltakerne.

-I utgangspunktet hadde vi sett for oss Kick-Off i en fullsatt sal ved Stavanger Forum hvor ungdommene etterpå skulle delta i det øvrige programmet til Nordic Edge Expo, sier Aasbø, - Nå jobber vi med en digital løsning hvor elevene likevel skal få oppleve å være del av noe stort selv om de deltar fra hver sin skole.

"Vi ønsker å inspirere unge til å se muligheter og gjøre noe med dem. Den prosessen er både morsom og krevende. Vårt mål på KickOff er derfor å gi dem inspirasjon når de skal i gang med å utvikle forretningsideene sine."
Maria Aasbø, daglig leder Ungt Entreprenørskap Rogaland

Vi ser fram til å gjøre dette digitalt som en del av programmet til Nordic Edge og vi gleder oss stort over at Sparebankstiftelsen gjør dette mulig.