ONS Young Innovation Camp 2022

ONS22 Torsdag Amund Janssen 04377

Verdens største energimesse

ONS er verdens største energimesse. Også i 2022 ønsket ONS å invitere ungdomsskoleelever til å delta på en innovasjonskonkurranse i forbindelse med messen. 1. september samlet derfor elever, lærere og jury seg på Clarion Hotel Energy i Stavanger, for å delta på ONS Young Innovation Camp. Til sammen 175 elever fra 9. og 10. trinn fra fem ulike skoler deltok på innovasjonscampen. Skolene som deltok var Sola, Tananger, Ullandhaug, Kristianslyst og Øygard.

ONS 2022 hadde hovedtema "Trust" ("Tillit"). Derfor ble deltakerne utfordret til å finne en innovativ løsning som svarte på følgende problemstilling:

Kom opp med løsningsforslag til hvordan vi kan skape tillit mellom energibransjen, folk generelt og interesseorganisasjoner. Det kan være kampanjer, produkter eller tjenester.

Målet for dagen var å komme fram til løsninger på hvordan oljebransjen kan skape tillit til yngre generasjoner. Til sammen 35 grupper deltok og hver gruppe fikk utdelt en mentor fra Hetland videregående skole som veiledet elevene gjennom dagen. Mentorene går selv på VG3 og hadde ungdomsbedrift i fjor. De fem beste løsningene ble plukket ut og fikk presentere sin løsning foran publikum og jury.

ONS22 Torsdag Amund Janssen 04300
"Det har vært så mye trøkk i dag! Ungdommene har fått presentere sine løsninger for hvordan man kan bygge tillit mellom energibransjen og befolkningen. Jeg er imponert over hvor mye de har fått til på kort tid og det har vært et høydepunkt under hele ONS å delta på den storslåtte finalen!"
Mille Marie Isaksen, prosjektleder ONS Young

Juryen lot seg begeistre

Etter de innledende rundene var det en egen "superjury" som skulle avgjøre hvem av de fem som hadde de beste løsningene. De tre beste løsningene ble nemlig premier med penger til klassekassen. I tillegg fikk publikum være med å stemme fram sin favoritt.

Det var ingen lett jobb for juryen å kåre vinnere, her var det mange som hadde kommet opp med gode løsninger å kort tid. Juryen lot seg også begeistre av hvor gode elevene er å presentere fra scenen. Det er godt gjort å stå foran en sal med over 200 personer som skal høre på akkurat din løsning. Alle gruppene leverte med glans. Det var likevel noen som stakk seg ut med gode løsninger og overbevisende presentasjoner.

ONS22 Torsdag Amund Janssen 03949

Fra venstre: Maria Aasbø (Ungt Entreprenørskap Rogaland), Jan Eirik Gjerdevik (Vår Energi), Ola Elvestuen (Venstre), Mille Marie Isaksen (ONS Young)


Vinnere

UE medalje1 bla

1. plass: O&E Global, Sola Ungdomsskole.

De ville utvikle en app for åpen kommunikasjon mellom energibransjen og innbyggerne. De var tydelig på hvordan man skulle kommunisere med de ulike målgruppene og det var et stort poeng at det skulle være mulig å stille spørsmål og diskutere løsninger for å sikre god, ryddig og konstruktiv dialog mellom folk og bransje. Gruppen hadde kommet langt med skisser til hvordan appen skulle se ut og de hadde en overbevisende presentasjon.

UE medalje2 bla

2. plass: Plattform og Panikk, Øygard Ungdomsskole.

Denne gruppen ville lage en humorserie om olje- og energibransjen for å skape engasjement og bygge kunnskap hos unge. Gruppen erkjenner at det er vanskelig å engasjere aldersgruppen de selv tilhører, de ønsker derfor å bruke humor som virkemiddel. De ser for seg en serie der "Lykkeland" møter "The Office" og serien skulle selvsagt være så bra at den ble tatt i bruk i undervisningen på skolen! Gruppen hadde en svært god presentasjon som engasjerte både juryen og publikum i salen.

UE medalje3 bla

3. plass: El-helikopter, Ullandhaug ungdomsskole.

Gruppen foreslår at bransjen går foran og utvikler løsninger som tar ned co2-utslipp. Både for bransjen men også for andre som kan ta i bruk ny teknologi. De ville derfor utvikle elektriske helikoptre til transport av utstyr og personell til plattformene i Nordsjøen. Hvert helikopter har en batteripakke som lader på land og som kan byttes ut når helikopteret kommer inn Nordsjøen. Helikoptrene vil dermed være operative store deler av døgnet. Gruppen hadde hentet inn mye fakta og hadde tenkt på både utfordringer og muligheter med løsningen.

UE elev stjerne bla

Publikumsprisen: Plattform og Panikk, Øygard Ungdomsskole

Det var ingen tvil: publikum ønsker å se den nye humor-serien til elevene fra Øygard! Det å spille på populære TV-serier som "Lykkeland" og "The office" gikk hjem hos publikum og sammen med gruppens engasjerende presentasjon ble de derfor stemt fram som favoritter.


Ikke bare show

På en Innovasjoncamp som denne er det premieutdeling, konfetti, jubel og applaus. Det er med andre ord mye energi og feststemning! Det er imidlertid noe langt viktigere som foregår når elevene utfordres til å komme opp med løsninger på ekte problemstillinger. De får trene på samarbeid, det å omgjøre teori til praktiske løsninger og ikke minst å fortelle noen om ideen de har utviklet. For mange elever er dette å gå langt utenfor komfortsonen, det er mye nervøsitet og spenning før de skal møte juryen. Da er det ekstra gøy å se hvor lettet og glade de er når de har framført budskapet sitt, og fått bekreftelse fra noen utenfor skolen på det de har gjort. Det gjør mye med mestringsfølelsen og motivasjonen!

"Det var veldig gøy, mer gøy enn jeg trodde. Jeg trodde det skulle bli skikkelig stress, men det ble skikkelig kjekt!"
Elev, Sola Ungdomsskole

Om ONS young

ONS er en av verdens største møteplasser der folk fra hele verden møtes for å snakke om energi.

Som en del av ONS arrangeres ONS Young, en arena for de unge, av de unge. Her inviteres vgs-elever og studenter til foredrag, debatter og til å besøke messen. Som en egen del av ONS Young inviteres også ungdomsskoleelever til å delta på Innovasjonscamp i samarbeid med Ungt Entreprenørskap Rogaland.

Les mer om ONS Young her: https://ons.no/young/