Digitalt kurs i innovasjonscamp for videregående skoler


Innovasjonscamp er et program med fokus på kreativitet og nyskaping. Programmet egner seg godt for tverrfaglig temaer der elevene bruker kunnskapen til å møte reelle problemer som de forsøker å utvikle løsninger på.

Kursets innhold:


· Innovasjonscampens 4 faser
· Ulike modeller for innovasjonscamp
· Finne samarbeidspartnere
· Å lede kreative prosesser

https://www.ue.no/program/inno...


Kostnad: Kurset er kostnadsfritt.

NB! Kurset foregår digitalt på lenke som sendes ut etter påmelding.

Påmeldingsfristen for dette kurset er ute.