Læringsuka

Laeringsuka heading

Det har lenge vært snakk om at omstillingsevne er viktig. Sjelden har vi fått dette tydeligere demonstrert enn den tiden vi står midt oppi nå. Arbeidsliv, skole og hjem har fått hverdagen snudd på hodet fra en dag til en annen. Og du som lærer la om til digital undervisning i løpet av en helg!


Vi skylder elevene våre, mer enn noen gang, å trene på omstilling for å takle en slik situasjon på best mulig måte. Neste gang er det noe annet som treffer oss som gjør at vi må endre kurs, legge om vanene, lage en ny plan.

Fagfornyelsen vil forandre den norske skolen slik vi kjenner den i dag. Kreativitet, skapende evner, kritisk tenkning, samarbeid, refleksjon, tverrfaglighet og elevmedvirkning vil bli enda viktigere. Derfor presenterer vi et knippe veldig gode foredragsholdere som ønsker å dele sine tanker og erfaringer rundt dette med deg. Grip muligheten til å la deg inspirere!

Sjekk timeplanen og velg deg ut de foredragene du ønsker å delta på. Foredragene går live og du vil få anledning til å stille spørsmål til foredragsholderne. Foredragene blir tatt opp og lagt ut i etterkant.