Livet etter Studentbedrift

Nema SB

Nema SB presenterer sin koffert som gjør blodprøvetaking i hjemmesykepleien mye bedre organisert. Foto; Niklas Lyngfoss, Fredrikstad Blad


Hvordan ta studentbedriften videre - hvor henvender vi oss?

Det finnes en rekke muligheter for deg som ønsker å videreføre din studentbedrift og enten er klar for å opprette eget selskap, eller bare ønsker å lære mer. På denne siden finner du en oversikt over de ulike ressursene du som ung gründer har i vårt fylke. Det er ikke en fullstendig liste, og den vil oppdateres regelmessig når nye tilbud oppstår. For å komme i gang har vi lagt ved en mini-ordbok som kan hjelpe deg å navigere denne siden mer effektivt:

Inkubator: En inkubator er en organisasjon som tilrettelegger ressurser til ulike startups, gründere og virksomheter som forsøker å etablere en ny kommersiell satsning. En inkubator kan for eksempel tilby kontorfasiliteter, administrative tjenester, rådgivning, hjelp til nettverksbygging og hjelp til å få tak i finansiell bistand.

Akseleratorprogram: Et akseleratorprogram er et program for oppstartsbedrifter, som har som hovedmål å lære bedriftene å konkurrere og vokse i moderne markeder. Et akseleratorprogram kan variere i lengde, men varer typisk sett 6-12 måneder, hvor deltagerne deltar på kurs, workshops, fundraiser-events og andre arenaer som forbereder dem til å sette sin idé til livs.

Fond: Et fond er en investeringsportefølje der midlene kan kommer fra private eller offentlige kilder. Det finnes ulike entreprenørskaps- og venturekapitalfond som gründere kan søke støtte fra for å realisere sine idéer.

Næringshage: Næringshager er institusjoner som samler næringslivsressursene i lokalområder på én plass. Dette sikrer at gründere og oppstartsbedrifter kan samhandle, samarbeide og lære av etablerte aktører. Hovedmålet med næringshageprogrammet er å bidra til innovasjon, utviklingsrom i allerede eksisterende bedrifter og oppstart av nye bedrifter, med fokus på distriktene rundt om i landet.


Etablerertjenesten

StartUp Viken er et tilbud til alle som ønsker å starte for seg selv i tidligere Akershus, Buskerud og Østfold. StartUp Viken tilbyr nettverk og etablererstøtte til gründere og oppstartsbedrifter.

StartUp Viken

Blender Collective

Er et non-profit innovasjonsselskap for kreative og nyskapende bedrifter i Østfold. Målet er å skape vekst gjennom innovasjon og samarbeid. Det får man til gjennom fokus på innovasjon, coworking, samarbeid og deling av kunnskap.

I Fredrikstad har Blender Collective under samme tak samlet en rekke bedriftsnettverk fra ulike bransjer bestående av 250 dyktige bedrifter fra ulike bransjer. Her finnes et inspirerende coworking-miljø, der prinsippet om samarbeid og deling intensiveres gjennom fysiske arbeidsplasser, innovasjonsprosesser og kunnskapsdeling.

Blender Collective

Smart Innovation Norway

Smart Innovation Norway er et non-profit forsknings- og innovasjonsselskap, som arbeider for det grønne skiftet og nye, bærekraftige arbeidsplasser. De hjelper bedrifter og kommuner med anvendt forskning, innovasjon og kommersialisering innen bærekraftig energi, anvendt kunstig intelligens, digitalt entreprenørskap, smarte byer og sosial og atferdsmessig innovasjon. Selskapet er blant de fremste i Norge innen EU-forskning.

Smart Innovation Norway

Drivhuset Østfold

Drivhuset Østfold er en rådgivningspartner på ideelt grunnlag innenfor næringsutvikling med base i Fredrikstad og Halden. Kjernevirksomheten er kompetanseutvikling innenfor entreprenørskap og forretningsutvikling hos studenter og forskere.

Drivhuset Østfold

SPIN Sarpsborg

SPIN Sarpsborg er en formålsdrevet arbeidsplass og nettverkshub, et kontorfellesskap i Stjernebygget i hjertet av Sarpsborg. I moderne industrihistoriske lokaler bygger SPIN's medlemmer framtidens vekstselskaper. Med kontorplass i Stjernebygget blir du en del av et relevant og inkluderende fellesskap som deler erfaringer og kunnskap.

SPIN Sarpsborg

MNU - Mosseregionens Nærings Utvikling

Selskapets formål er å være Mosseregionens kontaktorgan i næringsspørsmål og sikre en balansert og mangfoldig utvikling av regionens produserende og nyskapende næringsliv. Dette omfatter blant annet aktiv markedsføring og veiledning overfor eksisterende og nye virksomheter. Visjonen er å gjøre Mosseregionen til den mest attraktive næringsregion ved Oslofjorden.

Mosseregionens Nærings Utvikling

Indre Østfold Næringsutvikling

Indre Østfold Næringsutvikling jobber i tett samarbeid med både kommune og næringsliv for næringsutvikling i Indre Østfold og Skiptvet. IØNU har målrettet kompetanse innen bedriftsrådgivning, næringsutvikling, bransjenettverk og Etablerertjenesten. IØNU hjelper både etablerte bedrifter og deg som vil starte opp egen bedrift i Indre Østfold regionen.

Indre Østfold Næringsutvikling

Ressursparken Ørje

Ressursparken er en næringsside på Facebook for gründere, pendlere og etablerte bedrifter som skaper nettverk.

Ressursparken Ørje