UE Oslos nye team 2023-2024

UEO team
Fra venstre: Siv Elin Dammen, Elvina Augedal, Kim Østberg Larsen, Elise Mundal og Silje Bretvik Gundersen. Rebekka de Leon var ikke tilstede da bildet ble tatt.

I UE Oslo har vi har store forventninger til kommende skoleår, og vi har i sommer ansatt to nye personer som skal styrke vår satsing på entreprenørskap i utdanningen. Elise Mundal vil ta over ansvaret for videregående skole. Hun erstatter Henriette F. Ranum som skal reise til London for å begynne en masterutdanning. Elise kommer fra Drømtorp videregående skole i Follo. Der har hun vært ungdomsbedriftslærer i tre år, og hun kjenner godt til våre programmer.

Vår nye trainee heter Elvina Augedal og kommer rett fra Nydalen videregående skole. Hun var en del av ungdomsbedriften Global Signs UB som oppnådde gode resultater i skoleåret 2021-2022. Elvina kommer til jobbe mest med videregående skoler og styrke satsingen vår på ungdomsbedriftene.


Rebekka de Leon fortsetter som innovasjonsansvarlig på høyere utdanning med fokus på Innovasjon i praksis og Oslo Entreprenørskapsliga mens Silje Bretvik Gundersen tar fagansvaret for høyere utdanning. Kim Østberg Larsen fortsetter i sin rolle som ansvarlig for ungdomstrinnet og Siv Elin Dammen som daglig leder.

Elvina og Elise

Våre to nyansatte på plass på Sentralen. Elvina Augedal og Elise Mundal vil følge opp de videregående skolene i Oslo. Velkommen skal dere være!