Slik gikk det på Fylkesmesterskapet for elevbedrifter i Oslo 2021

Studio
Kim Østberg Larsen og Silje Bretvik Gundersen i Ungt Entreprenørskap Oslo

45 elevbedrifter fra 9 ulike skoler deltok på årets digitale fylkesmesterskap for elevbedrifter (ungdomstrinnet). Savnet av en fysisk messe var selvfølgelig stort, men med intervjuer over Teams og forhåndsinnsending av diverse bidrag til konkurransene, kom vi i mål med et mesterskap dette skoleåret også. Tusen takk til alle elever og lærere som har bidratt til tross for en vanskelig arbeidshverdag, og takk til Kavlifondet for god støtte til Oslos elevbedrifter gjennom prosjektet "Gjør noe med det".

Finalesendingen med premieutdeling kan ses på Youtube frem til 9. april her

Resultater:

Logo Miljosmykker

Best in business (Beste produkt ute i markedet)

1. Miljøsmykker EB, Brannfjell skole

Hederlig omtale:
Local Hoops EB, Oslo Montessoriskole
MangoDrips EB, Ris Skole
Buckethat Collective EB, Norberg Skole

"Bedriften imponerte juryen med alt de har klart å gjøre på kort tid. De har solgt et betydelig antall produkter allerede og har en velfungerende Instagramprofil og nettside med profesjonell framtoning. Forretningsmodellen til bedriften viser at de ser flere muligheter for inntjening og markedsføring. Bedriften har god kontroll på både kostnader og inntekter, samt trafikk på nettsiden, og er tydelige på verdiene bedriften. Elevene viste til gjennomgående "grønn" tråd fra innhenting av råvarer til deling av overskudd til en veldedig organisasjon som også har fokus på livet i havet!"
Juryens begrunnelse til Miljøsmykker EB
Gumbird

Beste innovative løsning, pulje 1

1. Gumbird EB, Brannfjell skole
2. Extra Finger EB, Nordseter skole
3. EB Tahul Verto, Bøler skole

Hederlig omtale:

BasketBucket EB, Brannfjell skole
Cold and Safe EB, Oslo Montessori skole EB
Check it EB, Bøler skole

"Bedriften løser et problem som alle i juryen kjenner seg igjen i og som skaper miljøutfordringer og irritasjon. Bedriften har samarbeidet godt for å utvikle et innovativt produkt som med de riktige samarbeidspartnerne kan komme ut i markedet. De hadde en god videopresentasjon og ga et veldig godt intervju."
Juryens begrunnelse til Gumbird EB
Logo smorebod

Beste innovative løsning, pulje 2

1. Smørebod EB, Oslo Montessoriskole
2. Solution EB, Bøler skole
3. Søko EB, Brannfjell skole

Hederlig omtale:

Swipe Donations EB, Bøler skole
Ny start EB, Brannfjell skole

"Elevbedriften har en ny og nyttig ide, som juryen tenker at helt sikkert blir brukt om den blir realisert. Bedriften tør å tenke stort, og juryen ser både muligheter for utvidelse og stort potensial i ideen. Elevbedriften har sett ideen ut ifra et folkehelseperspektiv og gjør en komplisert oppgave både enkel og morsom. Denne ideen senker terskelen for å komme seg ut i marka på ski for en bred målgruppe."
Juryens begrunnelse til Smørebod EB
Logo honeyscape

Beste grønne entreprenør

1. Honeyscape EB, Nordseter skole
2. Swap'n shop, Nordseter skole
3. Gumbird EB, Brannfjell skole

Hederlig omtale:

GenerasjonAksjon EB, Nordberg skole
Miljøsmykker EB, Brannfjell skole
Ny Start EB, Brannfjell skole

"Bedriften tar tak i et viktig problem som både er lokalt og globalt. De løser det lokalt med et fint produkt laget på en bærekraftig måte. Vi har sansen for at bedriften har tenkt nøye gjennom produksjonsprosessen og tenker kortreist og ombruk. Dette bestiller vi!"
Juryens begrunnelse til Honeyscape EB
Logo Soko 2

Beste sosiale entreprenør

1. Søko EB, Brannfjell skole
2. Jobbstarteren EB, Brannfjell skole
3. Local Hoops. Oslo Montessoriskole

Hederlig omtale:

Crejoy EB, Nordberg skole
Solution EB, Bøler skole
Guttas hagehjelp EB, Ris skole
Swipe EB, Bøler skole
FrivilligUng EB, Brannfjell skole

"Bedriften har et tydelig definert problem og et spennende produkt for målgruppen dyslektikere. Videopresentasjonen viser produktet i bruk og gir et veldig godt inntrykk av elevbedriften."
Juryens begrunnelse til Søko EB
Logo Fra klasserommet

Digital pitch

1. Fra klasserommet EB, Nordberg skole
2. Miljøsmykker EB, Brannfjell skole
3. Gumbird EB, Brannfjell skole

Hederlig omtale:

Fotball for alle EB, Norberg skole
Guttas Hagehjelp EB, Ris skole
Local Hoops EB, Oslo Montessoriskole
Ny Start EB, Brannfjell skole
EB Tahol Velto, Bøler skole
Søko EB, Brannfjell skole

"Den digitale pitchen har god struktur hvor de starter med problem, gir løsning og beskriver hvordan de skal nå sin målgruppe. De har brukt mange gode virkemidler for å nå mottakeren. Pitchen gir oss et godt innblikk i bedriftens arbeid, og juryen får lyst til å høre mer,"
Juryens begrunnelse til Fra klasserommet EB
Insta Miljosmykker

Sosiale medier (Instagram)

1. Miljøsmykker EB, Brannfjell skole
2. Fra klasserommet EB, Norberg skole
3. Swap´N´Shop EB, Nordseter skole

Hederlig omtale:

Buckethat collective EB, Nordberg skole
Gumbird EB, Brannfjell skole
StaySafe EB, Brannfjell skole

"Ungdomsbedriften har en Instagramkonto med produktbilder av høy kvalitet. Med en informativ biografi og en tydelig og gjennomtenkt "feed", forstår juryen raskt hva denne ungdomsbedriften tilbyr. Ungdomsbedriften har oppdatert Instagramkontoen jevnlig, både med innlegg og med stories som er lagt i høydepunkter. Ungdomsbedriften har god kontakt med følgere i kommentarfeltene, og har også fått flere kundehenvendelser på sine innlegg."
Juryens begrunnelse til Miljøsmykker EB
Logo Fra klasserommet

Beste logo

1. Fra klasserommet EB, Nordberg skole
2. Smørebod EB, Oslo Montessoriskole
3. FrivilligUng EB, Brannfjell skole

Hederlig omtale:

Ny Start EB, Brannfjell skole
EB GenerasjonAksjon, Nordberg skole
Gumbird EB, Brannfjell skole
Swipe Donations EB, Bøler skole

"Elevbedriftens logo scorer høyt på alle kriterier i konkurransen. Juryen forstod raskt hva bedriftens forretningsidé gikk ut på og synes logoen er original i form av fargebruk, valg av typografi og elementer. Juryen mener fargebruken er godt gjennomtenkt og utrykker et lekent og uformelt innhold. Logoen fungerer på flere flater, både som trykk på klesplagg og i sosiale kanaler. Den består av enkle og tydelige elementer som gjør den skalerbar, og logoen fungerer fint i svart-hvitt. Juryen sitter igjen med et positivt, profesjonelt og godt inntrykk av bedriften og deres Podcast."
Juryens begrunnelse til Fra klasserommet EB
Nettside Miljosmykker

Beste nettside

1. Miljøsmykker, Brannfjell skole
2. EB GenerasjonAksjon, Nordberg skole
3. Fotball for alle EB, Nordberg skole

Hederlig omtale:

Fra klasserommet EB, Nordberg skole
EB Solution, Bøler skole EB
Check it EB, Bøler skole

"Elegant nettside som presenterer produktet på en oversiktlig og fin måte. Siden er intuitivt bygget opp med god informasjon og priser på produktene. Vi får lyst til å shoppe!"
Juryens begrunnelse til Miljøsmykker EB
Nettside Cold and safe

Beste reklamefilm

1. Cold and Safe UB, Oslo Montessoriskole
2. BlingBling EB, Oslo Montessoriskole
3. Honeyscape EB, Nordseter skole

Hederlig omtale:

Guttas hagehjelp, Ris skole
Brethe safe EB, Nordseter skole
Solution EB, Bøler skole

"Reklamefilmen har en god fortelling som får fram både problem og løsning på en utmerket måte. Fint grep med "stemmen fra oven" og bra slagord til slutt. Vi blir i godt humør av denne reklamefilmen."
Juryens begrunnelse til Cold and Safe EB

Årets hederspris 2021

Gratulerer til Victoria Marie Lund, Nordberg skole, for flott innsats og drive. Vi er imponerte over hva du har fått til.

Juryens begrunnelse:

"I år har det vært krevende å drive elevbedrift. Både elever og lærere har slitt med å få jobbet sammen, testet ut ideer sammen, produsert og solgt. Ingenting ble som vi hadde håpet. Det er til og med en del lærere som har gjort elevbedriftsprosessen før første gang med sine elever i år, og det kan ikke ha vært lett.
Da er det spesielt gøy å hedre en lærer som har fått det til. Kanskje ikke akkurat sånn som hun hadde tenkt, men hun har ikke gitt opp, og elevene har levert mye bra.
Elevbedriftsmetoden er brukt i valgfaget Innsats for andre. Her er det et stort potensial for andre skoler også. Sosialt entreprenørskap er viktig del av fagplanene, og å jobbe entreprenørielt passer som hånd i hanske til fagfornyelsen."