Resultater fra årets Fylkesmesterskap Ungdomsbedrift i Oslo 2024

IMG 0481
IMG 0419
IMG 0422
IMG 0432
IMG 0438
IMG 0486
IMG 0493

Onsdag 6. mars ble Marmorsalen på Sentralen fylt til randen med Oslos unge verdiskapere.

Det er umulig å ikke la seg imponere av innsatsen alle elever, lærere og jury har lagt ned både før og under dette arrangementet.

158 ungdomsbedrifter deltok i årets mesterskap, og samtlige fikk utfordre seg med pitch på scene og juryintervju på stand. Det ble delt ut hele 43 priser under premieutdelingen og 17 finalister ble plukket ut basert på bedriftens prestasjoner og invitert til finalen i Oslos beste ungdomsbedrift 2024. Se finalistene her.

Se hvem som satt i juryen i år - klikk her.

Her kommer resultatene fra mesterskapet!


Innsendingskonkurransene

Markedsføringsprisen

1. Young Talents UB, Kongshavn vgs

2. Lol UB, Kongshavn vgs

3. Greenjean UB, Foss vgs

Begrunnelse for førsteplassen:
"Dette er en spennende ide som er meget godt visuelt og tekstuelt presentert både i markedsplan og i video. Virksomheten har gjort god research gjennom blant annet markedsundersøkelser og SWOT analyser, samt har brukt tid på søkemotoroptimalisering for å sikre økt trafikk til nettsidene. Virksomheten har definert to tydelige målgrupper: bedrifter og unge talenter. De er til stede på relevante arenaer og plattformer for å kunne tiltrekke unge talenter i fremtiden.
Fremover vil det være viktig å i enda større grad detaljere planen for hvordan de skal henvende seg til bedriftene som vil danne inntektsgrunnlaget for bedriften. Virksomheten har også inngått samarbeid med meget relevante studiesteder, støttespillere og mentorer, samt planlegger en omfattende pilot med utvalgte testbrukere for å sikre kvalitet på tjenesten. Et fint og skalerbart konsept hvor de har vært tydelige på både markedsføring, mål, visjon, kanalbruk og videre vei."

Begrunnelse for andreplassen:
"Et veldig fint konsept med en oversiktlig markedsplan som beskriver kanalbruk, mål, visjon, SWOT og bruk av influensere som gir et godt grunnlag for suksess.
Tydelig målgruppe hvor de har et bevisst forhold til primær og sekundær målgruppe. Utover kanalene TikTok og Instagram, så trekker de inn både Spond og bruk av influencere i markedsføringen som gjør at de skiller seg ut. Kan gjerne utdype litt mer om eksterne samarbeid og hvordan disse skal fungere i praksis. Dette er en flott ide som er skalerbar, og et godt dokumentert case."

Begrunnelse for tredjeplassen:
"En fin ide med bruk av bl.a. SMP/ TILT metoder for å velge målgrupper og hvilke markedsføringskanaler de ønsker å bruke. Flere markedsaktiviteter er gjennomført i sosiale medier, men de kunne konkretisert noe mer rundt resultater av markedsføringen så langt. Veldig bra med initiativ til dialog med og veiledning fra UFF. Bevisst forhold til plattform og markedsmiks i forhold til målgruppe. Veldig fin video som både presenterer produktet, bedriften og hva som gjør produktet deres unikt."

Andre finalister i konkurransen var:

 • EcoCase UB, Lambertseter vgs
 • Plan-A UB, Kongshavn vgs
 • Eldrehjelperne UB, Nydalen vgs

Profileringsprisen

1. JobbNest UB, Nydalen vgs

2. Ser Deg UB - Ullern vgs

3. WinWin - F21 vgs


Begrunnelse for førsteplassen:
"Profilen er godt løst, med logoen i spissen, som har et enkelt og tydelig design, noe som gjør den lett gjenkjennelig og minneverdig. Enkle logoer har ofte en sterkere effekt fordi de er lett å huske og gjenkjenne. God begrunnelse for valg tatt i utarbeidelse av profilen."

Begrunnelse for andreplassen:
"Profilen og logoen er løst på en god måte som fungerer godt opp mot selskapets tjeneste. Bruken av et hjerte symboliserer kjærlighet og omsorg, noe som passer godt til budskapet om mental helse. Symbolet legger til et ekstra nivå av kommunikasjon utover teksten synes vi i juryen."

Begrunnelse for tredjeplassen:
"Vi synes ide og bedrifts navn passer veldig godt sammen - Det er en samfunnsmessig WinWin at alle får en mulighet til å bidra på en positiv måte. Logoen er løst godt med kreativ bruk av typografi. Bruken av ordet "WIN WIN" med varierende bokstavstørrelser skaper en umiddelbar visuell interesse."

Andre finalister i konkurransen var:

 • SnusCycle UB, Kongshavn vgs
 • Snacko UB, Lambertseter vgs
 • Minnemøter UB, Kongshavn vgs

Forretningsplanprisen

1. Snacko UB, Lambertseter vgs

2. Pungdom UB, Elvebakken vgs

3. Mapuro UB, Ullern vgs


Begrunnelse for førsteplassen:
"
1. God forklaring av forretningsideen: Snacko UB har klart og tydelig kommunisert sitt formål med virksomheten, som er å importere og selge eksklusive snacks og drikkevarer fra USA og Asia gjennom deres nettbutikk, snacko.no.

2. Organisering av bedriften: Snacko UB har vist en god organisatorisk struktur ved å ha klare roller og ansvarsområder

3. Tydelig definert målgruppe: Det er tydelig identifisert hvem målgruppen er for Snacko UB, der de har identifisert både primær- og sekundærmålgruppe

4. Verdi for kunden: Snacko UB har tydeliggjort sin verdi for kunden ved å tilby eksklusive varer som ikke er tilgjengelige andre steder

5. Marked og markedsplan: Snacko UB har vist forståelse for markedet de opererer i, der de har utviklet en tydelig markedsplan for å nå ut til målgruppen og øke salget. De har utført spørreundersøkelser mot målgruppene og på bakgrunn av dette laget en grundig markedsanalyse

6. Konkurrentanalyse og fordeler: Snacko UB har identifisert potensielle indirekte konkurrenter, samt utarbeidet en grundig SWOT-analyse

7. Økonomisk bærekraftighet: Elevene har vist at Snacko UB er økonomisk bærekraftig gjennom realistiske finansielle prognoser, herunder kartlegging av kapitalbehov og finansiering, priskalkyle og resultatbudsjett.

8. Nettverk og partnere: Snacko UB har identifisert nettverk/partnere som kan styrke deres virksomhet og samarbeider med leverandører som PostNord, Posten, Porterbuddy, Bring og Helthjem

Gjennom en grundig og velutviklet forretningsplan har Snacko UB vist seg å være en overbevisende og levedyktig bedrift, hvilket gjør at de fortjener å vinne Forretningsplanprisen."

Begrunnelse for andreplassen:
"Pungdom UB har levert en gjennomarbeidet, samfunnsaktuell og økonomisk bærekraftig forretningsplan. Pluss også for planlagt sosial mobilisering gjennom Pungdommen bevegelsen."

Begrunnelse for tredjeplassen:
"Bedriften har imponert oss med en grundig og velutviklet forretningsplan som særlig utmerket seg på økonomidelen men også gjennom sin kreative formidlingsevne gjennom en engasjerende video. "

Andre finalister i konkurransen var:

 • Barnas stemme UB, Kongshavn vgs
 • Glassgutta UB, Kongshavn vgs
 • §13 UB, Kongshavn vgs

Vinner av Mentorprisen 2024

Kari Sofie Bjørnsen, mentor for Pungdom UB!

Juryens begrunnelse:
"Årets mentor i Oslo er en person som ungdomsbedriften møtte i forbindelse med et arrangement høsten 2023. Mentoren har bidratt med både faglig kompetanse og har delt av sitt nettverk. Hun har stilt spørsmål, gitt råd og har bidratt med tilbakemeldinger og motivasjon. Hennes innspill har vært avgjørende i perioder hvor bedriften har møtt på vanskelige problemstillinger."


Innsendingskonkurransene 2

Regnskapsprisen

1. SeCo UB, Kongshavn vgs

2. Mapuro UB, Ullern vgs

3. FYNE UB, Foss vgs


Begrunnelse for førsteplassen:
"Bedriften har hatt jevn økonomisk drift, som gjenspeiler seg i resultatregnskapet og fyller flere av kriteriene for Regnskapsprisen. Bedriften har også benyttet andre regnskapsverktøy utover kriteriene. På bakgrunn av dette mener juryen at ungdomsbedriften viser god forståelse for økonomi og regnskapsføring."

Andre finalister i konkurransen var:

 • Fosstrusa UB, Foss vgs
 • Greenballs UB, Ullern vgs
 • Klyper mot Kreft UB, Lambertseter vgs
 • SeaBros UB, Ullern vgs
 • Ser deg UB, Ullern vgs

Størst verdiskapingspotensial

1. Minnemøter UB, Kongshavn VGS

2. Pungdom UB, Elvebakken VGS

3. Perfect Sleep UB, Ullern VGS


Begrunnelse for førsteplassen:
"Juryen fant at denne UB´en skaper stor verdi for sine kunder og samfunnet i sin helhet gjennom sin sosiale entreprenørsmodell. Det er høyt potensiale for ekspansjon, nasjonalt og internasjonalt. Teamet viser stor motivasjon, entusiasme og handlekraft. UB´en har store muligheter for god likviditet. UB´ens fokus på bærekraftsbidraget utover sosialt entreprenørskap imponerer."

Andre finalister i konkurransen var:

 • Kuben Kiosken UB, Kuben vgs
 • Offside UB, Kongshavn vgs
 • Youth on Demand UB, OHG
 • Viewthrough UB, Ullern vgs

Beste arbeidsplass (HR)

1. Lykkelevering UB, Foss vgs

2. Pungdom UB, Elvebakken vgs

3. Bærekraftnettet UB, Nydalen vgs


Begrunnelse for førsteplassen:
"Lykkelevering har endret forretningside underveis, noe som har gitt dem unik læringsverdi. De har snudd noe fra negativt til positivt. De forteller om en god atmosfære hvor de føler seg verdsatt og hørt. Hver og en kjenner hverandres roller, og kan raskt støtte hverandre ved behov. De har i fellesskap definert klare mål og retningslinjer for samhandling og kompetansedeling. Alle har tillit til hverandre, åpen kommunikasjon og er veldig gode på samarbeid."

Begrunnelse for andreplassen:
"Pungdom er en ungdomsbedrift med fantastisk engasjement og motivasjon for produktet sitt. Dette har de benyttet inn i bedriften for å skape et godt arbeidsmiljø, men de har også vært gode på å justere samarbeidet underveis."

Begrunnelse for tredjeplassen:
"Bærekraftnettet er en ungdomsbedrift som forteller at mangfoldet i gruppen har gitt de god læringsverdi og styrket samarbeidet. De har skapt et fundament som er trygt og inkluderende."

Andre finalister i konkurransen var:

 • Elevate UB, Ullern vgs
 • Mapuro UB, Ullern vgs
 • SeCo UB, Kongshavn vgs
 • Smart Compost UB, Ullern vgs
 • SSS UB, Vika vgs

Samarbeid med næringslivet

1. Pungdom UB, Elvebakken vgs

2. SeCo UB, Kongshavn vgs

3. Minnemøter UB, Kongshavn vgs


Begrunnelse for førsteplassen:
"Bedriften skiller seg godt ut, svarer raskt og viser god innsikt på sin egen forretningsmodell. De har tenkt på hele næringskjeden og knyttet til seg partnere og mentorer i alle ledd. De har brukt nettverket aktivt i utvikling av både konseptet og det å drive en bedrift. De har tatt innspill og læring underveis, på den måte forbedret bedriften fortløpende. Bedriften forstår også verdien av å bruke nettverket til sine kontakter. "

Begrunnelse for andreplassen:
"Bedriften har vært målrettet i sitt arbeid mot riktig og relevant nettverksbygging. De har brukt nettverket i produksjon og salg, samt utvikle deres spesifikke produkt. Bedriften går både på bedrift- og privatmarkedet og har vist forståelse for markedssegmentering. De har gjort noen nyttige lærdommer underveis og forstått hvordan de gjør viktige endringer for å skalere opp."

Begrunnelse for tredjeplassen:
"Bedriften har tidlig landet relevante aktører. De har knyttet til seg en stor variasjon av bidragsytere, for å realisere sin løsning. Bedriften har gått bredt ut og fått mangfold i tilbudet som de kan levere til sine klienter."


Andre finalister i konkurransen var:

 • Elevate UB, Ullern vgs
 • Bærekraftnettet UB, Nydalen vgs
 • Unfazed UB, Elvebakken vgs
 • Young Talents UB, Kongshavn vgs

Beste sosiale entreprenør

1. Minnemøter UB, Kongshavn vgs

2. Offside UB, Kongshavn vgs

3. Mortvedt Marketing UB, Foss vgs


Begrunnelse for førsteplassen:
"Minnemøter UB imponerer med sitt sterke engasjement for målgruppen, og ønsket om å øke livskvaliteten for mennesker i en sårbar situasjon. Ved å binde generasjoner sammen gjennom aktivitet, deling av erfaringer og felles opplevelser skaper de kompetanse som samfunnet trenger i møte med en stadig voksende eldrebølge. Juryen er spesielt imponert over at bedriften allerede kan vise til gode resultater - både ved vellykkede gjennomførte arrangementer, og sterke samarbeidsrelasjoner - som gir grobunn for bærekraftig drift og videreutvikling."

Begrunnelse for andreplassen:
"Ideen til Offside UB baserer seg utelukkende på egne erfaringer, noe som gjenspeiles i engasjementet de viser. Med fokus på folkehelse, inkludering og lavterskel aktivitet på unges egne premisser, ønsker Offside å skape rom for de som faller utenfor kravene som stilles i idrettens organiserte rammer. Løsningen er kostnadseffektiv og skalerbar og har derfor et stort vekstpotensial."

Begrunnelse for tredjeplassen:
"Gentrifisering av lokalsamfunn og næringsliv er en utfordring for både små bedrifter og for hele nabolag. Mortvedt marketing UB viser god kunnskap om målgruppen, har en gjennomtenkt forretningsmodell med fokus på dobbel bunnlinje og viser en nyskapende tilnærming til sosialt entreprenørskap. Juryen bet seg spesielt merke i bedriftens businesscase der resultatbasert verdi for kundene skal gjenspeiles i prismodellen."

Andre finalister i konkurransen var:

 • Eldrehjelperne UB, Nydalen vgs
 • §13 UB, Kongshavn vgs
 • U-Act UB, Foss vgs
 • Vannvett UB, Kongshavn vgs

Beste yrkesfaglige bedrift

1. TidyTote UB, Edvard Munch vgs


Begrunnelse for førsteplassen:
"Ungdomsbedriften har tatt utgangspunkt i et helt klart behov og kommet frem til en løsning som løser dette behovet på en god måte. Produktet er enkelt, med enkel produksjon, og med lavt ressursbruk. Produktet har mange bruksområder avhengig av målgruppe og behov. Elevene viser sterk yrkesglede og kommuniserte produktet med stolthet og faglig tyngde. Navnevalget er godt og gjør det enkelt for skalering også internasjonalt. "

Andre finalister i konkurransen var:

 • BoulderPeak UB, Edvard Munch
 • Inpro UB, Stovner vgs
 • Tailored UB, Edvard Munch vgs

3

Best in business

1. Elevate UB, Ullern vgs

2. Mapuro UB, Ullern vgs

3. Advertex UB, Elvebakken vgs

Begrunnelse for førsteplassen:
"Dette er en bedrift som har funnet et behov i markedet, og som tilbyr noe som er “gjensidig fortjeneste" for både deres kunder og forbrukere. Bedriften har store ambisjoner for fremtiden, solid forretningsforståelse og et velfungerende team. Dette er en skalerbar bedrift som juryen har stor tro på vil lykkes."

Begrunnelse for andreplassen:
"En bedrift som har et imponerende helhetlig konsept og viser til gode resultater på kort tid. Bedriften viser til konkrete bærekraftige tiltak lokalt, tydelig rollefordeling og et stort vekstpotensial. Bedriften hadde et velfungerende team, solid merkevare og internasjonale ambisjoner."

Begrunnelse for tredjeplassen:
"Veletablert, godt i gang med salg, og solid markedsinnsikt og bransjeforståelse. Klar kundesegmentering og fokus på salg, masse driv og kaster ikke bort tiden."

Andre finalister i konkurransen var:

 • SeaBros UB, Ullern vgs
 • Christiania Clothing UB, Lambertseter vgs
 • Tidy Tote UB, Edvard Munch vgsInnovasjonsprisen

1. Smart Compost UB, Ullern vgs

2. SnusCycle UB, Kongshavn vgs

3. Young Talents UB, Kongshavn vgs

Begrunnelse for førsteplassen:
"Denne ungdomsbedriften representerer ALT innovasjonsprisen står for. De har tatt utgangspunkt i, og fornyet et eksisterende produkt til noe enda mer bærekraftig og innovativt enn det i utgangspunktet var.

De har utviklet en fungerende prototype, som ikke bare demonstrerer teknisk innsikt, men også at produktet fungerer i praksis. Juryen er imponert over hvordan UB'en gjennom løsningen/produktet utnytter eksisterende ressurser som gjør dette til en bærekraftig løsning som også dekker et behov i samfunnet. Ungdomsbedriften har hatt dialog med, og etablert samarbeid med næringslivet som gjør at juryen ser et økonomisk potensiale for bedriften. "

Begrunnelse for andreplassen:
"Ungdomsbedriften har imponert oss med en bærekraftig og kreativ løsning som tar utgangspunkt i et samfunnsproblem og et konkret produkt, og videreutviklet det til noe som i sum gir verdi både økonomisk, sosialt og miljømessig - for mennesker og natur. Ungdomsbedriften har allerede løsningen og produktet sitt i markedet, fått på plass samarbeidspartnere fra nærmiljøet og næringslivet for øvrig, og til og med fått sine første salg. Juryen er svært imponert over hva UB'en har fått til på kort tid."

Begrunnelse for tredjeplassen:
"Denne ungdomsbedriften har imponert oss ved å snakke med brukere og kunder, og bevist at de kan skape verdi. De har gått aktivt ut i markedet og tilbakemeldingene fra potensielle kunder viser at det er et marked for løsningen. De har også vist at de har samarbeidet godt med næringslivet. UB'en har hatt fokus på å levere og har gått fra idé til digital lansering, og tilpasset produktet til det de har lært! Juryen er utrolig imponert over alt de har fått til på kort tid! "

Andre finalister i konkurransen var:

 • Viewthrough UB, Ullern vgs
 • Youth on Demand UB, OHG
 • Rampete gutter UB, Foss vgs

Bærekraftprisen

1. Minnemøter UB, Kongshavn vgs

2. Pungdom UB, Elvebakken vgs

3. Rent steg UB, Akademiet vgs Heltberg Ullevaal


Begrunnelse for førsteplassen:
"Juryen ble rett og slett rørt av denne bedriften og deres presentasjon. De tenker sosial bærekraft, jobber mot et enormt stort samfunnsproblem og viser et brennende engasjement for å gi mennesker med demens bedre helse. Vi heier virkelig på Minnemøter, og håper at vi ser de i alle norske bygder og byer i løpet av få år. Juryen klarte ikke å finne noe som helst som talte de imot, og da er det bare å gratulerer så mye med førsteplassen i bærekraftprisen!"

Begrunnelse for andreplassen:
"Bedriften ga oss bakoversveis med deres kunnskap og interesse for Oslofjorden, og har kommet utrolig langt i utviklingen av bedriften. De jobber med bærekraft på flere plan, og skal til og med drive rådgivning og skape et nettverk av mennesker som brenner for det samme som de selv. De har allerede etablerte samarbeid med en rekke partnere, og har et svært stort potensiale for påvirkning videre. Vi gratulerer Pungdom så mye."

Begrunnelse for tredjeplassen:
"Bedriften gjorde at vi alle stilte spørsmålet «Hvorfor har ingen gjort dette før!?», og de imponerte oss med sin innovative idé på problemet som er bruken av engangsplast som bare går rett i søpla. Vi håper og tror at vi kommer til å se Rent Steg sitt produkt overalt i fremtiden, og at de lykkes med sin ambisjon om å erstatte 3,5 millioner plastposer som blir brukt i offentlig sektor hvert eneste år, med sitt kule og bærekraftige produkt."

Andre finalister i konkurransen var:

 • Fosstrusa UB, Foss vgs
 • Plan-A UB, Kongshavn vgs
 • WinWin UB, F21 vgsInnsendingskonkurransene 3

Beste pitch

1. Plan-A, Kongshavn vgs

2. Event House UB, Bjerke vgs

3. SnusCycle UB, Kongshavn vgs

Begrunnelse for førsteplassen:
"Vinneren av beste pitch hadde et forrykende show som tok i bruk humor og spilte på følelsene våre på en måte som skilte seg ut. De har et tydelig budskap som viser at vi ikke har en planet B."

Andre finalister i konkurransen var:

 • FYNE UB, Foss vgs
 • Barnas stemme, Kongshavn vgs
 • SeCo UB, Kongshavn vgs
4

Beste salgsteam

1. Youth on Demand UB, OHG

2. Young Talents UB, Kongshavn vgs

3. Minnemøter UB, Kongshavn vgs

Begrunnelse for førsteplassen:
"Alle i teamet bidro og var godt samstemte. Viste sterkt engasjement og motivasjon for produktet, slik at vi hadde lyst til å høre stadig mer. Skapte tillit gjennom at de også hadde fått med seg ressurspersoner med erfaring. Fremsto som at teknologien var godt tilrettelagt til brukerbehovene. Merkevare og estetisk fremtoning var enkel og god. Gjennomgående god dialog med juryen."

Begrunnelse for andreplassen:
"Alle i teamet hadde samme kunnskap og stort engasjement. Alt var godt og profesjonelt gjennomført. Medlemmene i teamet bygde hverandre opp, hadde en rød tråd i presentasjonen. Tjenesten ble levert i dag, og det ble rekruttert inn i portalen i Messehallen i dag, en fin og selgende stand."

Begrunnelse for tredjeplassen:
"Hadde en usedvanlig fin stand, særdeles relevant for temaet. Teamet var proaktive, selgende og overbevisende. Godt samspill i gruppen. Tillitsvekkende og motiverende. Vi er imponerte over gode samarbeidspartnere. Leverer en god innsats fra teamet og leverer gode tjenester."

Andre finalister i konkurransen var:

 • Greenballs UB, Ullern vgs
 • Advertex UB, Elvebakken vgs
 • Plan-A, Kongshavn vgs
 • Pungdom UB, Elvebakken vgsBeste selger

Elle Mhyre Nilsen, Lol UB, Kongshavn vgs

Flemming Engelstad, Glassgutta UB, Kongshavn vgs


Andre finalister i konkurransen var:

 • Mikkel Oma, UT Trening UB, Foss vgs
 • Bianca Paus, Plan-A, Kongshavn vgs
 • Anna Simonsen, Plan-A, Kongshavn vgsTusen takk...

Tusen takk til alle som bidro til å skape en fantastisk festdag på Sentralen onsdag 6. mars.

En stor takk til våre samarbeidspartnere som gjøre det mulig for oss å skape en så viktig arena for Oslos unge gründere.

Samarbeidspartnere m tekst

Har du spørsmål om Ungdomsbedrift i Oslo eller årets mesterskap? Ta kontakt!

Elise cut
Elise Mundal
Rådgiver, videregående skole