Pitch Dark 2020

Onsdag 14. oktober arrangerte vi Pitch Dark i samarbeid med Startup Norway. Dette er årets ærligste pitchekonkurranse, inspirert av tv-konseptet "The Voice". Studentbedrifter fra Handelshøyskolen BI, Høyskolen Kristiania og OsloMet pitchet uten visuelle virkemidler for et tidsinvestorpanel med ryggen til. Da er det virkelig formidlingsevne og innhold som teller! Investorene snudde seg hvis de var villige til å investere sin tid i bedriftene.

"Vi snudde oss én etter én, og jeg fikk to bedrifter som jeg ser frem til å bruke min tid på"
Paal Sprakehaug, Head of Marketing Project Management Nordea

For studentbedriftene gir dette muligheten til å bygge nettverk både med andre studenter, aktører fra næringslivet og gründermiljøet, få tilbakemelding og veiledning, og få erfaring med å pitche på en scene.

Pitch Dark oversikt

Panelet for Pitch Dark besto av seks tidsinvestorer: Even Fossland, Bjørn Christensen og Åsa Ravik fra Startup Norway, Emil Oliver fra Hubro Education, Camilla Watz Johannessen fra Superblaise og Paal Sprakehaug fra Nordea – alle med en fot innenfor gründermiljøet, innenfor næringslivet eller begge deler. Vi er svært takknemlig for at de har investert sin tid i dette arrangementet og studentbedriftene.

Pitch Dark tidsinvestorer

Ekstra spennende ble det når flere tidsinvestorer var interessert i en bedrift og studentene måtte velge hvem de ville ha tid sammen med. Se bilder av hvem som valgte hverandre under.

I år gjennomførte vi et halvdigitalt arrangement hvor kun tidsinvestorer og deltakere var fysisk til stede. Arrangementet ble streamet for publikum, og reprise kan ses her: https://vimeo.com/468067882/773aa7f1d9

Tredje bedrift
Syvende bedrift
Sjette bedrift
Forste bedrift
Fjerde bedrift
Andre bedrift kuttet
Femte bedrift