Økonomi og Karrierevalg - Nordea i skolen

Denne høsten har 45 veiledere fra Nordea Norge gjennomført programmet "Økonomi og Karrierevalg" for nærmere 750 elever på 10. trinn ved Hovseter, Ris, Wang Ung, Fyrstikkalleen (F21) og Nordpolen.

Bilde1
13 av veilederne fra Nordea!
"Dette er en givende uke for alle oss i Nordea som bidrar som lærer i Osloskolen. Jeg merker at vi gjør en forskjell og at vi deler innsikt og engasjerer 15-åringene på annerledes måte - blir ekstra engasjert og stolt når vi bidrar med å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og troen på seg selv."
Paal Sprakehaug, Head of Marketing Project Management Nordea

«Økonomi og karrierevalg» hjelper elevene til å tenke over hva som er viktig når de skal velge utdanning og senere yrke. De får også erfart hvilke konsekvenser valg av yrker og levevaner kan ha for deres framtidige livssituasjon og personlige økonomi. Elevene får rett og slett trening i livsmestring!

Ungt Entreprenørskap Oslo er en brobygger mellom skole og arbeidsliv. En viktig del av denne overgangen er å ta viktige valg i forhold til videre utdanning og yrke. I programmet utfører elevene oppgaver hvor de kan reflektere over egne interesser og kompetanser, de får praktisert budsjettering og erfaringer knyttet til personlig økonomi. Videre drøfter de konsekvensene av valg og diskuterer temaer som nettsvindel, betalingsvett, lån, inkasso og forsikring.

"Det er viktig at elevene er klar over at deres bevisste valg påvirker deres personlige økonomi. Her har vi en samfunnsrolle og kan bidra med relevant innhold sammen med UE Oslo."
Paal Sprakehaug, Head of Marketing Project Management Nordea
Gg
Veilederne fra Nordea ble kurset av UE Oslo i forkant.

For å skape økt engasjement hos elevene har Ungt Entreprenørskap i samarbeid med Design Container og banker i hele landet utviklet en løsning som veksler mellom digitale og analoge virkemidler. En mobiltilpasset nettside inneholder oppgaver til elevene. Økonomi og karrierevalg er forankret i en ny overordnet del av læreplanen, og dekker de tverrfaglige temaene livsmestring og medborgerskap, samt kompetansemål i fagene utdanningsvalg, samfunnsfag og matematikk.

Kk
Programoversikt fra den mobiltilpassede nettsiden elevene brukte.

Takk til vår samarbeidspartner Nordea som bidrar ut i skolen, og takk til skolene som ser muligheter og ønsker veilederne velkommen!