Kunnskap om personlig økonomi er livsmestring!

Nordea i skolen
Foto: Nordeas LinkedIn-profil

Hele 47 klasser på 10. trinn har denne høsten fått besøk av Nordea for å snakke om personlig økonomi gjennom programmet Økonomi og karrierevalg. Det er ny rekord i vårt samarbeid. 10. trinn på skolene Engebråten, Jordal, Majorstuen, Wang Ung, Hovseter, Lambertseter, Ris og F21 har deltatt og dermed gitt sine elever en fin anledning til å få mer innsikt i personlig økonomi. Temaer som sparing, budsjettering, "lommetyver" og svindel har blitt tatt opp og diskutert,

Økonomi og karrierevalg er forankret i overordnet del av læreplanverket og dekker de tverrfaglige temaene livsmestring og medborgerskap, samt kompetansemål i fagene utdanningsvalg, samfunnsfag og matematikk.

Hanne 2

Ansatte i Nordea kan bruke to dager i året på frivillig arbeid innen økonomiopplæring og entreprenørskap.

Til venstre: Hanne Brenna-Lund på besøk hos Wang Ung (Foto: Brenna-Lund på LinkedIn)


Nordea i skolen

Det har kanskje aldri vært viktigere å lære unge om personlig økonomi. Statistikk viser at det er blant unge forbruksgjelden øker mest.
For Nordea er det svært viktig å formidle dette til ungdom.


Til høyre: Ole Dischler Aspmo og Henrik Brodin Lien på besøk hos Majorstuen skole (Foto: Aspmo på LinkedIn)


UE Oslo vil takke alle frivillige fra Nordea og skolene som benytter denne muligheten til å øke elevenes kunnskap om personlig økonomi.

Anja
Camila Bergerud og Anja Lohne Holm på besøk hos Jordal skole (Foto: Holm på LinkedIn)