Møt Oslos beste Studentbedrift 2020

Paramate bilde

I løpet at dette semesteret har de tre studentene ved Høyskolen Kristiania, Maria Wathne (25), Malin Høines (21) og Carl Thomas Gravning (25) tatt tak i et utbredt problem i oppdrettsnæringen. På Fylkesmesterskapet for studentbedrifter 19. november overbeviste de juryen og ble kåret til Oslos beste Studentbedrift 2020.

"Det er skikkelig stas å få bekreftet at innsatsen vi har lagt ned i Paramate SB samt planen for gjennomføring og løsningen er relevant og verdifull."
Carl Thomas, produktansvarlig

Paramate SB ble etablert som en del av emnet «Å skape en virksomhet» på bachelorstudiet Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling ved Høyskolen Kristiania i Oslo. I dette emnet forventes det at studentene skal jobbe i team og etablere en Studentbedrift knyttet til en fysisk eller virtuell vare eller en tjeneste, og utvikle en forretningsplan for et produkt-/tjenesteprototype. Paramate SB er registrert som Studentbedrift i Brønnøysundregisteret og opererer med eget organisasjonsnummer.

Ideen til Paramate SB dukket opp etter at Maria, daglig leder i Paramate SB, hadde en samtale med en tidligere kollega av i NCE Seafood Innovation Cluster. Maria har også en far som har vært involvert i oppdrettsnæringen i over 30 år. Etter å ha blitt introdusert for næringen og dens utfordringer var hun rask med å presentere sitt synspunkt på hva gruppen skulle ta tak i. Der mange andre aktører vil løse utfordringen med lakselus ville Maria ta tak i et mindre kjent, men likevel omfattende problem - Hydrogensulfid, eller H2S. H2S er en svært giftig gass som oppstår i blant annet slam i rørene i oppdrettsanlegg.

"Vi har ingen kompetanse eller erfaring med oppdrettsnæringen, men ser det som vår fordel i utviklingen av vårt produkt. Det handler om å stille de enkle og åpenbare spørsmålene."
- Carl Thomas, produktansvarlig

Forretningsidé: Paramate skal utvikle og selge en H2S sensor til oppdrettsanlegg på land. Vårt fokus ligger på kvalitet som innfrir kundens krav om måling, pris og brukervennlighet.

Visjon: Å utvikle morgendagens teknologi som løser problemer i oppdrettsanlegg på land.

Tips til andre studentbedrifter: Gå rett på beslutningstaker når du skal etablere nettverk og komme i kontakt med andre aktører, uavhengig om det gjelder kompetanse, økonomi eller annet samarbeid.

"Paramate SB er først og fremst et veldig bra, ambisiøst og empatisk team som går inn i en næring hvor deres evne til nytenkning, deres kunnskaphunger og deres vilje til å koble ulike aktører sammen virkelig kan skape resultater."
Kristin Undheim, fagansvarlig
Photo 2020 11 24 11 09 50

Veien videre

Som vinner av fylkesmesterskapet er man Oslos representant i NM for studentbedrifter som arrangeres sommeren 2021. I løpet av våren har Paramate SB satt seg som mål å utvikle en prototype som skal testes i et pilotprosjekt med flere oppdrettsanlegg. Videre skal de finne en produsent som kan stå for produksjonen av H2S-sensoren. Selve utviklingen av denne teknologien skjer i samarbeid med en ingeniør ved NMBU og bedriften holder derfor kortene tett til brystet.

"Jeg opplever at vi som studenter går inn i ukjent territorium med en bedre selvtillit og trygghetsfølelse med tanke på at Studentbedrift lar oss prøve og feile i trygge rammer."
Malin, økonomiansvarlig

I dag engasjerer Ungt Entreprenørskap rundt 1000 studenter innen høyere utdanning gjennom programmet Studentbedrift som er et pedagogisk program som gir studenter kompetanse og kunnskap om bedriftsetablering gjennom ett år med oppstart, drift og avvikling av egen bedrift. Studentbedrift planlegges og gjennomføres i samarbeid med universiteter, høyskoler og fagskoler som en del av studentenes studieprogram.

Programmet kan også tilpasses til å fokusere på kun enkelte faser eller områder som bidrar til å utvikle studentenes entreprenørielle ferdigheter. Studenter som etablerer en studentbedrift får mulighet til å delta i konkurranser og mesterskap på fylkes-, nasjonalt- og internasjonalt nivå. Ungt Entreprenørskap er en del av et internasjonalt nettverk, Junior Achievement Europe/Worldwide, som gir spennende muligheter til internasjonalt samarbeid både mellom utdanningsinstitusjoner, næringsliv og studenter.

"Studentbedrift er en fantastisk måte å kunne eksperimentere med entreprenørskap på innenfor trygge rammer. Det gir en struktur å jobbe ut fra og et støtteapparat å dra veksler på, samtidig som programmet er åpent nok til å huse og å fremme alt fra den minste kreative konseptskisse og til den mest ambisiøse globale virksomhetsidé. Tidligfaseentreprenørskapen er særdeles sammensatt og UE sitt program favner denne bredden."
Kristin Undheim, fagansvarlig
Kristin undheim

Tusen takk!

Paramate SB ønsker å takke fagansvarlig Kristin Undheim for at hun stiller de vanskelig spørsmålene man ikke vil svare på, men som er nødvendig for bedriftens utvikling. "Hun har heiet oss frem fra dag en", sier Maria. "Måten Kristin kobler teorien og pensum til Studentbedrift og de ulike fasene bedriften er igjennom har virkelig bidratt til en smertefri oppstart for oss", sier Malin.

Bildet er hentet fra Høyskolen Kristiania sin nettside.


Studentbedrift og naeringsliv