Kuben vgs er Årets Entreprenørskapsskole i Oslo 2021

Diplom bilde 3

Gratulerer til Kuben vgs som Årets Entreprenørskapsskole i Oslo 2021!

Kåringen ble gjort under Fylkesmesterskap Ungdomsbedrift 2022, og det var Utdanningsdirektør Marte Gerhardsen som annonserte vinneren.

Juryens begrunnelse for Årets Entreprenørskapsskole 2021:

Juryen har valgt årets vinner på bakgrunn av et systematisk arbeid med entreprenørskap som en del av skoleutviklingen og for hvordan de kobler arbeidet med entreprenørskap til utviklingen av 21st century skills og yrkesfagene.

Skolen har de siste årene utviklet sitt tilbud knyttet til entreprenørskap i utdanningen og skapt økt aktivitet. De viser imponerende evne til samarbeid både med andre skoler, nabolaget og ulike fagmiljøer. De har utviklet en egen plan for arbeidet med entreprenørskap på skolen og det er blant annet mulig å ta praksis i egen ungdomsbedrift.

Skolen trekker selv frem viktigheten av satsingen på en egen koordinator for arbeidet med entreprenørskap for hele skolen. Både elever og lærere får direkte oppfølging, og det er et samarbeid med skolens kurs- og kompetansesenter.

Juryen ser frem til å følge skolens videre arbeid med entreprenørskap i utdanningen!

Overlevering av diplom Kuben vgs mars 2022

Årets premieutdelinger for Fylkesmesterskap ungdomsbedrift ble sendt digitalt, og dermed fikk ikke Kuben videregående skole overlevert sitt diplom fysisk under selve mesterskapet. Det fikk vi til en uke senere hvor også Kuben hadde samlet alle sine vinnere fra mesterskapet til lunsj.

Vinnere Kuben vgs med diplom mars 2022 2

Ungdomsbedriftene E.T.I - Environmental Technology Industries UB, 1Ones UB og Winx Jewls UB vant alle priser under Fylkesmesterskap Ungdomsbedrift 9. mars. De var invitert til lunsj med rektor, andre representanter fra skolens ledelse, skolens entreprenørskapskoordinatorer og Ungt Entreprenørskap Oslo.

Det var tiende året prisen deles ut. Vinneren får kr. 10.000,- til videreutvikling av skolens entreprenørskapsarbeid.


Juryen har bestått av medlemmer i Ungt Entreprenørskap Oslos styre:

  • Anne Myhrvold, Utdanningsetaten
  • Mathias Storm Michelsen, Crews
  • Tone Jørstad, Elvia


Kriteriene har vært:

  • Forankring i skolens planer
  • Gjennomførte aktiviteter og planer
  • Erfaringer og ringvirkninger