Jakten på en mentor

Skjermbilde 2022 01 17 kl 14 16 39

I arbeidet med Ungdomsbedrift krever vi at elevene skal ha en mentor. Mentoren skal være en støtte gjennom året med ungdomsbedrift, en person som stiller gode spørsmål og motiverer til fremdrift. Men hva slags kompetanse bør en mentor ha? Og hvordan skaffer man seg egentlig en?

Code Red UB fra Kongshavn videregående skole har jobbet godt med nettverk og mentor helt siden starten av bedriftsarbeidet. De forteller at de startet nettverksarbeidet internt i egen bedrift, og kartla kompetansen bedriften satt på internt først. Bedriften hadde også satt seg noen konkrete mål de ønsket å nå. Ved å kartlegge hva de var gode til på egenhånd og ved å sette seg konkrete mål var det enklere for Code Red UB å finne ut hva som manglet for å nå målene.

Noen gode spørsmål å stille seg i starten av nettverksarbeidet:

  • Hva er vårt konsept?
  • Hva er vi gode på?
  • Hvilke mål har vi?
  • Hva mangler vi for å ta oss fra der vi er i dag frem til målene vi ønsker å nå?

Når man vet hva man ønsker å få til og hva man mangler for å komme dit er det på tide å drømme litt. Hva slags kompetanse har vår drømvmementor? For Code Red UB var drømmementoren en person med et stort nettverk og hjerte for saken de jobber med, nemlig kvinnehelse. Det viktigste for elevene var å finne en person som ønsket å bruke tid på bedriften, som hadde et stort nettverk og som virkelig brydde seg om problemstillingen.

To gode spørsmål å stille seg når man har funnet en potensiell mentor:

  • Har personen relevant kompetanse og nettverk som bedriften kan ha nytte av?
  • Har dere et felles mål, og brenner personen for samme sak?

Når man har funnet ut av hvilke kompetanser ungdomsbedriften ønsker at en mentor skal ha, må man begynne å se seg rundt etter personer som besitter denne kompetansen. Det kan være noen i familien, i nabolaget, blant foresattes venner eller noen dere ikke kjenne på forhånd, men som dere møter på deres vei i arbeidet med Ungdomsbedrift, for eksempel i møte med lokalt næringsliv. Code Red UB har funnet sine mentorer gjennom bekjentskaper de hadde fra før.


To gode råd om å hanke inn en mentor:

  • Det viktigste man kan gjøre for å få seg en mentor er å SPØRRE! Det vil ikke komme en mentor og banke på døren deres, dere må spørre de selv. Det verste man kan få er et nei!
  • Husk å være tydelige på hvem dere er, hva dere gjør og hva dere trenger hjelp til.

Hva sier egentlig mentoren til Code Red UB selv? Her kommer Jeanette Arntzen med sine beste tips til elever som er på jakt etter mentor til ungdomsbedriften.