Innovasjonscamp med studenter fra Norges Idrettshøyskole

Hvordan kan vi nyte Norges vakre kystlinje og samtidig ta vare på livet under vann?


Studentene ved Natur og friluftsliv ved Norges idrettshøyskole fikk dette spørsmålet av Action for Ocean, og har gjennom en 2 dager lang Innovasjonscamp kommet frem til forretningsidéer som kombinerer reiseliv og ivaretagelse av livet under vann. Gjennom gruppearbeid, research, veiledning og pitchekurs har studentene i grupper på 3-4 personer etablert sine helt egne konsepter som løsning på problemstillingen. Seks grupper presenterte sine løsningsforslag gjennom en skriftlig forretningsplan og en videopitch.

Under finalesendingen i dag fredag 5. februar ble alle seks videopitcher presentert for jury og deltagerne.

Man skulle kanskje tro at en heldigital gjennomføring ville legge en demper på stemningen og kreativiteten til studentene, men dette var absolutt ikke tilfellet! Pitchene inneholdt alt fra dykkerutstyr til gitarsang, søppelplukking og dødsing, og visningen av filmene var en fest fra start til slutt.

Skjermbilde 2021 02 05 kl 13 17 31

Tittelen «Publikumsfavoritt», gikk til en gruppe stemt fram av sine medstudenter. Faktisk ble denne prisen uavgjort mellom to grupper; gruppe 1, som leverte et konsept med fridykking (overbevisende fremført med gitar og sang), og gruppe 3, «A day in the ocean» - en opplevelse med SUP og tilbereding av mat på en havflåte.

Videre ble en vinnergruppe kåret av juryen. Juryen bestod av Katrine Røed fra Passion for Ocean, Peter Prokosch fra Linking tourism and conservation, Rebekka de Leon fra Action for Ocean/Ungt Entreprenørskap og Silje B. Gundersen fra Ungt Entreprenørskap.

Skjermbilde 2021 02 05 kl 13 18 32

Vinnergruppa ble introdusert med følgende begrunnelse:

«En sammensetning av ulike aktiviteter som ikke nødvendigvis hver for seg er innovative, men som til sammen gir en helhetlig, nyskapende opplevelse til målgruppen. Opplevelsen gjør at målgruppen av unge mennesker mellom 17-25 år utvikler et forhold til hav og kyst, og dermed et ønske om å ta vare på det. I tillegg var pitchen overbevisende med morsom bruk av virkemidler, og ikke minst et godt slagord: "A day in the ocean - join the motion"."

Vinnergruppen ble altså gruppe 3, A day in the Ocean!


Denne Innovasjonscampen er startskuddet for et semester med entreprenørskap som metode for studentene. I løpet av semesteret skal de etablere, drifte og avvikle sin egen Studentbedrift. Foreleser på studiet, Simon Kennedy Beames, sier følgende om Innovasjonscampen:

"The Innovation Camp (IC) exceeded my expectations, and my expectations were high to begin with! Ungt Entreprenøskap Oslo organized an outstanding two day course for my university students. The IC featured lectures, input from external guests, independent groupwork, small-group supervision with mentors, a culminating task, and a multi-media presentation. The IC left my students feel inspired and motivated to start their own, nationally-registered enterprises. Many thanks to UEO for their excellent collaboration!"

Vi ønsker å takke oppdragsgiver Passion for Ocean for samarbeidet, og gleder oss til å følge studentene ved NIH videre i deres arbeid med Studentbedrift dette semesteret.