Høyere utdanning i Oslo 2021-2022

Ungt Entreprenørskap bidrar med programmer som fremmer innovasjon og nyskapingskompetanse gjennom erfaringsbasert læring. Vi er en brobygger mellom utdanning og næringsliv og hjelper utdanningsinstitusjonene med å gjøre utdanningen arbeidslivsrelevant.

Rentabrella SB 19 20

Studentbedrift (SB)
Et program hvor studentene får mulighet til å starte, drive og avvikle sin egen bedrift som en del av utdanningen.

Vi tilbyr disse arrangementene studieåret 2021/2022:
Sentralen UNG Gründer:
Veiledning og pitchekonkurranser på Sentralen
18. november: Fylkesmesterskap Studentbedrift på Sentralen

Vi i Ungt Entreprenørskap bidrar også med kurs, informasjon og registreringshjelp til forelesere og studenter.


Intraprenørskapsprogram (IP)

Et program med tre moduler for å forberede studenter på arbeidslivet og gi arbeidslivsrelevans.

Innovasjonscamp (IC)
Et program hvor studentene får trene kreativitet, skaperglede og nyskaping gjennom arbeid med et oppdrag fra arbeids- eller næringsliv.


Rebekka

Ta kontakt om du vil høre mer:

Rebekka de Leon

Tlf. 934 33 032

rebekka.deleon@ue.no