Helsefagstudenter løser bærekraftutfordringer

OsloMet, FN-sambandet og Ungt Entreprenørskap Oslo har samarbeidet om Innovasjonscamp for helsefagstudenter i faget International Public Health.

Selv om de fleste som studerer helsefag skal jobbe innenfor etablerte virksomheter, er entreprenørskapskompetanse viktig. De siste årene har vist oss at evne til nyskaping og innovasjon er noe som trengs i alle organisasjoner, og det å innovere i egen organisasjon (intraprenørskap) blir bare viktigere og viktigere. Gjennom denne innovasjonscampen trente studentene sine nyskapings- og problemløsningsevner, de trente på samarbeid og de fordypet seg faglig i ulike bærekraftmål. Underveis i prosessen ble de ledet frem av både et prosessverktøy og Innovation Camp App for å gi dem prosessforståelse. Selv om innovasjonscampen ble arrangert digitalt, klarte alle grupper å komme frem til en løsning som både ble presentert i en videopresentasjon og gjennom en forretningsplan.

FN sambandet

FN-sambandet var oppdragsgiver for innovasjonscampen og oppdraget knyttet seg til et av områdene som er valgt ut som et nasjonalt satsingsområde for Norge fremover, nemlig å redusere antall unge som står uten utdanning, jobb eller praksisplass.

Det var stor bredde i de ulike løsningene som ble presentert av de over 300 studentene som deltok. Underveis i prosessen fikk alle gruppene veiledning fra ressurspersoner, og en jury med tverrfaglig kompetanse avgjorde hvilke grupper som fikk videoen sin vist i finalen og hvem som ble utropt som vinnere.

Uten navn IC IPH Helsefag Oslo Met C4

Gruppe C4 hadde laget en løsning kalt WALi (Walk of Life), et konsept rundt en digital utdanningsmesse. Juryen begrunner avgjørelsen med: "A very professional pitch – and very much to the point. Their solution is innovative, feasible and by creating such a visible solution, the group use a very suitable and relevant method to meet young people in society today. We cannot wait to see their app unfold."

Det var tydelig at gruppen hadde god overbevisningsevne i pitchen, for de stakk av med publikumsprisen også.

IC IPH Helsefag Oslomet F2

Gruppe F2 presenterte løsningen PsyktGreit hvor de vil skape bevissthet rundt ulike tema knyttet til psyksisk helse. De har beskrevet et konsept med en app som gjør det enklere å få informasjon om psykisk helse og komme i kontakt med ulike tilbud. Juryen begrunner valget med: "Juryen har valgt "PsyktGreit" fordi det skilte seg ut som mer innovativt og målrettet enn konkurrentene. Med fokus på mental helse som en av de viktigste årsaker til frafall fra utdanning og arbeidsliv, søker prosjektet å angripe et av hovedproblemene ved roten samtidig som de svarer ut oppgaven om økt bevissthet rundt viktheten av å adressere problemet. Business canvas verktøyet er fulgt, og det ser ut som gruppen har hatt en god prosess."

IC IPH Helsefag Oslo Met I1

Gruppe I1 hadde i sin løsning "The gamers", laget et konsept med trening gjennom spill for å engasjere unge. Juryen begrunnet avgjørelsen med: "A free game app for students to get an overview of education and work opportunities, which is thoroughly planned. The tool is well suited for the target group. Realisation should be easy, but needs to be further explored."

Vi gratulerer alle deltakere for å ha gjennomført og spesielt gøy er det for finalistene som ble plukket ut. I tillegg til de over ble det også gitt oppmerksomhet til gruppene C3, K3, B2 og G5.

Jury:
Madeleine Solstad, FN-sambandet
Jorunn Andersen, OsloMet
Kaare Magne Nielsen, OsloMet
Tom Pike, OsloMet
Tengel Aas Sandtrø, OsloMet
Astrid Skjerven, OsloMet

Vi vil takke alle veiledere og jurymedlemmer som har gitt av sin tid for å bidra, og selvsagt må også de ansvarlige hos OsloMet og hos FN-sambandet få en stor takk. Vi gleder oss til fortsatt samarbeid!