Elevbedrift i valgfaget "Utvikling av produkter og tjenester"

IMG 4599

Fra læreplanen i valgfaget ser vi at målene for opplæringen er at eleven skal kunne:

-utforske og identifisere et marked og behovene i det
-utvikle et produkt eller en tjeneste som møter et definert behov
-vurdere problemstillinger rundt etikk og bærekraft i egen bedrift
-planlegge og gjennomføre drift av en bedrift i samarbeid med andre
-bruke budsjett og regnskap for å holde oversikt over driften av
bedriften
-dokumentere drift og reflektere over ulike sider ved egen bedrif

Skole er ikke bare teori

I beskrivelsen av faget står det: «Utvikling av produkter og tjenester handler om at elevene skal få praktisk erfaring med innovasjon, og at de skal bli rustet til å møte utfordringer gjennom å drive en bedrift.» Den mest nærliggende måte å løse dette oppdraget på er utvilsomt å gjennomføre elevbedrift.

Ved å ta utgangspunkt i markedet og hvilke behov som finnes skal elevene utvikle nye varer eller tjenester som fortrinnsvis har et bærekraftig fokus. De skal lære seg å oppnå resultater sammen med andre over tid, de skal på en realistisk måte få smake litt på ulike roller man kan ha i en bedrift og de skal lære seg å ta økonomisk ansvar for bedriften sin og føre regnskap. Og ikke minst skal de lære å reflektere over og rapportere på det de har lært gjennom bedriften.


Elevbedriftsprosess plakat

Elevbedrift kan periodiseres eller brukes som en arbeidsmåte gjennom hele skoleåret. Ungt Entreprenørskap kan bidra med læremateriell, kurs og faglig nettverk.

Kim 2
Kim Østberg Larsen
Rådgiver, ungdomstrinnet