Elevbedrift i valgfaget "Innsats for andre"

Femimode Innsats for andre

Fra læreplanen i valgfaget ser vi at målene for opplæringen er at eleven skal kunne:

-utforske og reflektere over hva frivillig arbeid og sosialt entreprenørskap innebærer og hva dette betyr i praksis

-planlegge og utvikle sosiale tiltak som bidrar til et inkluderende samfunn

-gjennomføre praktiske sosiale tiltak for andre i samarbeid med andre

-følge etiske retningslinjer og tilpasse kommunikasjonen til ulike målgrupper

Ved å drive elevbedrift i "Innsats for andre" kan elevene bli sosiale entreprenører.

En sosial entreprenør løser en sosial utfordring, skaper positiv endring og forbedrer enkeltmenneskers og gruppers livsvilkår. Det finnes mange eksempler på elevbedrifter som har utviklet bærekraftige varer og tjenester knyttet til barnehage, skole og oppvekst, arbeidsinkludering, helse og eldreomsorg..

Drivkraften i sosialt entreprenørskap er som oftest ikke penger og overskudd. Det er den sosiale effekten, den sosiale verdien eller den sosiale innovasjonen som er viktig. Å jobbe for at andre skal få en bedre hverdag gir mer sosial kontakt, bedrer sjansen for å bli kjent med andre, og gir elevene trening i sosial kompetanse. Dette bidrar til større livsmestring og er helt i tråd med læreplanens overordnede del.

Elevbedriftsprosess plakat

Elevbedrift kan periodiseres eller brukes som en arbeidsmåte gjennom hele skoleåret. Ungt Entreprenørskap kan bidra med læremateriell, kurs og faglig nettverk.

Kim 2
Kim Østberg Larsen
Rådgiver, ungdomstrinnet