Informasjon til ressurspersoner Case 1

Som en del av studentens innsiktsarbeid knyttet til problemstillingen arrangeres det torsdag 26. oktober en pressekonferanse hvor du som ressursperson er invitert til å bidra. Formålet med pressekonferansen er å gi studentene innsikt i perspektiver på tvers av hele verdikjeden som berøres av problemstillingen.

Case 1 presenteres av Løkka Gårdeierforening og lyder som følger:

"Hvordan kan et sameie/en gårdeier som forvalter en 1890-talls gård oppnå fremtidens krav, spesielt med henblikk på ESG, energi, avfall, vann, standard, sikkerhet/brann?"
Oppdraget

Sp A rsm AYE Nl OEL removebg preview

Hva skal skje?

Som ressursperson bidrar du i 30 minutter: 10 minutter presentasjon av ditt perspektiv på problemstillingen, og 20 minutter hvor studentene kan stille deg spørsmål. Målet er å berike studentene med din kunnskap og ditt perspektiv på problemstillingen de jobber med.


Presentasjonen sendes til silje.gundersen@ue.no innen kl. 15.00 onsdag 25. oktober.


Praktisk info

Dato: 26. oktober

Sted og tid:

Seanse 1 kl. 09.00-12.00: Pilestredet 50, Katti Anker Møllers hus, L120. Lokalet ligger inn døra og til høyre i første etasje.

Seanse 2 kl. 12.30-15.00: Pilestredet 52, Studenthuset, lokale B317 fra 12.15 og ut dagen. Gå inn døra med "oppgang B" fram og til høyre når du kommer inn hovedinngangen. Ta trappa til 3. etg, gå så inn døra til høyre. På høyre side av gangen ligger lokalet B317.

Se hvilken seanse du er tildelt i oversikten nederst. Det er felles lunsj for begge seanser kl. 12.00-12.30 på samme sted som seanse 1 avholdes. Møt opp i god tid før din seanse så pressekonferansen går smidig for seg og vi holder tidsskjema!

Skjermbilde 2023 10 25 kl 15 44 08

Disse ressurspersonene bidrar i Case 1:

Har du spørsmål? Ta kontakt:

Rebekka 2
Rebekka de Leon
Innovasjonsanvarlig, høyere utdanning