Informasjon til forretningsutviklere Case 2

Som en del av studentens innsiktsarbeid knyttet til problemstillingen arrangeres det tirsdag 31. oktober en syretest hvor studentene får mulighet til å sparre rundt sine løsningsforslag på problemstillingen. Formålet med syretesten er å gi studentene muligheten til å kvalitetssikre at de har innsnevret oppdraget godt, og at løsningsforslaget leverer en bærekraftig trippel bunnlinje.

Case 2 presenteres av Opplysningsvesenets fond og lyder som følger:

"Hvordan utvikle en næringspark på Prestmoen for samfunnsansvarlige, plasskrevende næringsaktører i det grønne skiftet, som i tillegg til å skape grunnlag for økonomisk vekst, også bygger verdier sosialt, kulturelt og miljømessig på Ringerike?"
Oppdraget

Sp A rsm AYE Nl OEL removebg preview

Hva skal skje?

Som forretningsutvikler bidrar du med å veilede ca. 3 grupper i 20 minutter per gruppe.


Praktisk info

Dato: 31. oktober

Sted: Falbesgate 5, FG020

Tidspunkt: 13.00-14.30. NB! Møt opp i god tid så vi kan starte presis.


Disse forretningsutviklerne bidrar i Case 2:

Har du spørsmål? Ta kontakt:

Rebekka 2
Rebekka de Leon
Innovasjonsanvarlig, høyere utdanning