Inspirasjon til pitch fra scene og videopitch

OSLOMENSTERKAPET2019 99

I konkurranse 5 "Pitch" skal elevbedriften pitche fra en scene foran jury og publikum (maks. 2 minutter). Det er tre kriterier i konkurransen:

  • Elevbedriften forklarer forretningsideen sin på en god måte (forklarer problem og løsning godt, god flyt, lite bruk av manus, god fordeling).
  • Elevbedriften viser tro på egen ide og klarer å overbevise om at deres produkt er godt.
  • Elevbedriften bruker visuelle hjelpemidler på en god måte.

Husk å melde dere på i denne konkurransen i påmeldingen 1. mars. Der ikke ikke mulig å melde seg på på selve mesterskapsdagen.

Hvordan bygge opp en god pitch fra scenen? He deler vi en film fra UE Rogaland:

I konkurransene 1-4 og 6 skal elevbedriftene levere en videopitch. Hva er en videopitch?

Videopitchen bør inneholde:
- Navn på elevbedriften
- Skole
- Forretningsidé
- Introduksjon av de ansatte og deres roller
- Samarbeidet i elevbedriften
- Aktiviteter dere har gjort eller resultater dere har oppnådd.

Her kan dere ta et liveopptak hvor dere holder pitchen fra en scene/ i klasserommet eller dere kan klippe fra ulike locations, bruke effekter etc. Vær kreative!

Tenk at dette blir juryens førsteinntrykk av bedriften og teamet - prøv å skille dere ut på en måte som forteller noe om hvem dere er!
NB! Juryen skal ikke bruke videopitchen i vurderingen av konkurransen(e) (bortsett fra i konkurranse 6 Spis #merav) og det videotekniske vil ikke være avgjørende, men dette gir personene som sitter i juryen en mulighet til å bli litt bedre kjent med elevbedriften deres før selve mesterskapsdagen.

Her forteller Mathias deg hvordan du kan filme og redigere en god videopitch:

Ønsker dere ikke å publisere filmer etc. offentlig på Youtube? Her kan du se hvordan du laster du opp via en "ikke oppført" link på Youtube. Da kan bare de med tilgang til linken se filmen.