Konkurranser og kriterier

Ringsn things E

Mesterskapskonkurranser
(Bare for elevbedriftene som deltar fysisk på fylkesmesterskapet 30. mars):

1. Best in business (vare eller tjeneste) - for bedrifter som er ute i markedet.

I denne konkurransen kreves det at elevbedriften har et konkret produkt som dekker et tydelig behov i markedet. Konkurransen er for elevbedrifter som faktisk har produsert noe – ikke bare en idé. Påmeldte i denne konkurransen må levere en videopitch av elevbedriften (maks. to minutter). Kun elevbedrifter som har forhåndskvalifisert seg på lokal skole kan delta.

 • Produktet er gjennomarbeidet og klart for salg.
 • Bedriften har definert tydelig målgruppe.
 • Produktet har skapt verdier for elevbedriften (eller har et potensial).

2. Beste innovative idé (vare eller tjeneste) - for bedrifter med kun en idé.

I denne konkurransen vil selve ideen vektlegges, ikke hvor langt elevene er kommet i utviklingen av et reelt produkt. For å delta i denne konkurransen kreves det at elevbedriften minimum har en prototype (digital eller fysisk) eller et tjenestedesign av idé. Påmeldte i denne konkurransen må levere en videopitch av elevbedriften (maks. to minutter). Kun elevbedrifter som har forhåndskvalifisert seg på lokal skole kan delta.

 • Løsningen er ny eller delvis ny.
 • Løsningen er nyttig.
 • Løsningen er så god at noen ville kjøpt/brukt den hvis den blir realisert.

3. Beste grønne entreprenør "Grønt og genialt for planeten"

I denne konkurransen har elevbedriften jobbet med en forretningsidé knyttet til miljø/klima og grønn bærekraft. Bedriftens forretningsidé kan knyttes til
FNs bærekraftsmål. Påmeldte i denne konkurransen må levere en videopitch av elevbedriften (maks. to minutter). Kun elevbedrifter som har forhåndskvalifisert seg på lokal skole kan delta.

 • Elevbedriften har utviklet nyskapende produkter (varer/tjenester) som bidrar til bærekraftig utvikling gjennom et mer bærekraftig forbruk.
 • Elevbedriften har et marked for sine produkter.
 • Elevbedriften bidrar til å løse ett eller flere av FNs bærekraftsmål.

4. Beste sosiale entreprenør "For mennesker"
I denne konkurransen har elevbedriften jobbet med en forretningsidé knyttet til sosial bærekraft og et mål om å løse et samfunnsproblem. Bedriftens forretningsidé kan knyttes til FNs bærekraftsmål. Påmeldte i denne konkurransen må levere en videopitch av elevbedriften (maks. to minutter). Kun elevbedrifter som har forhåndskvalifisert seg på lokal skole kan delta.

 • Elevbedriften legger tydelig vekt på et sosialt /samfunnsmessig problem.
 • Elevbedriften tar i bruk en ny eller delvis ny løsning.
 • Elevbedriften har fokus på sosiale resultater, men er også økonomisk bærekraftig (eller har et potensial).


5. Pitch - 2 minutters bedriftspresentasjon fra scene
Kun elevbedrifter som har forhåndskvalifisert seg på lokal skole kan delta. Ta med egen PC/MAC til mesterskapet hvis dere skal bruke en digital presentasjon til pitchen.

 • Elevbedriften forklarer forretningsideen sin på en god måte (forklarer problem og løsning godt, god flyt, lite bruk av manus, god fordeling).
 • Elevbedriften viser tro på egen ide og klarer å overbevise om at deres produkt er godt.
 • Elevbedriften bruker visuelle hjelpemidler på en god måte.


Innsendingskonkurranser (For alle elevbedrifter i Oslo - også de som ikke skal delta fysisk på fylkesmesterskapet 30. mars):

6. Spis #meravGrovtGrøntogBlått - for matbedrifter
I denne konkurransen har elevbedriften jobbet med et matprodukt eller noe relatert til mat. Påmeldte i denne konkurransen må levere en videopitch av elevbedriften (maks. to minutter). ALLE elevbedrifter i Oslo kan delta. Deltakelse trenger ikke forhåndskvalifisering.

 • Elevbedriften tilbyr produkter (varer/ tjenester) som bidrar til at flere velger å spise #MerAvGrovtGrøntogBlått, og viser hvordan dette henger sammen med kostrådene. Dette kriteriet vektlegges mest.
 • Elevbedriften har et marked for sine produkter, og bidrar til matglede med vekt på smak, trivsel og tilhørighet.
 • Elevbedriften kan forklare hvilke bærekraftige vurderinger og tiltak de har gjort.
 • Elevbedriften har fokus på nyskaping og kreativitet.

7. Sosiale medier - Instagram/TikTok
Navn på Instagram/TikTok - kontoen leveres i påmeldingen. Tips: Husk å lagre stories/innlegg slik at juryen kan se aktiviteten deres.
ALLE elevbedrifter i Oslo kan delta. Deltakelse trenger ikke forhåndskvalifisering. NB! Det er viktig at dere følger @ueoslo slik at det blir enklere for oss å finne fram.

 • Det er god kvalitet på bilder/videoer og relevant innhold.
 • Det har vært jevnlige oppdateringer.
 • Elevbedriften engasjerer de digitale følgerne.

8. Logo
Logoen kan være håndtegnet eller digital. Logoen leveres i påmeldingen. ALLE elevbedrifter i Oslo kan delta. Deltakelse trenger ikke forhåndskvalifisering.

 • Det er sammenheng mellom logoen og elevbedriftens forretningsidé.
 • Logoen gir et positivt bilde av elevbedriften.
 • Logoen er kreativ.
 • Logoen fungerer både i stort og lite format og i farger og svart-hvitt.

9. Nettsted
Link til nettstedet leveres i påmeldingen. ALLE elevbedrifter i Oslo kan delta. Deltakelse trenger ikke forhåndskvalifisering.

 • Nettstedet viser varen/tjenesten på en god og fristende måte.
 • Det er enkelt å bevege seg rundt på nettsiden.
 • Nettstedet viser gode språkkunnskaper.

10. Reklamefilm
Reklamefilmen skal være på maksimalt 1 minutt. Link til filmen leveres i påmeldingen. ALLE elevbedrifter i Oslo kan delta. Deltakelse trenger ikke forhåndskvalifisering.

 • Filmen har en god fortelling og et klart budskap.
 • Seeren forstår hva forretningsideen er.
 • Man blir interessert i bedriften/produktet.