Lokale skolemesser/uttak til Fylkesmesterskap Elevbedrift

Illustrasjon stand klippet

Ungt Entreprenørskap har begrensede plasser til skolene for fysisk deltakelse på Fylkesmesterskap Elevbedrift 2023. På Sentralen har vi plass til totalt ca. 70 elevbedrifter, og det betyr at skolene må ta ut de elevbedriftene som skal få delta. Tommelfingerregelen er at skolene får tildelt én plass per klasse som har elevbedrift. Hvis en skole har fire paralleller som gjennomfører elevbedrift, får de altså fire plasser på fylkesmesterskapet. En måte å ta ut elevbedriftene på er å arrangere lokal messe for alle elevbedriftene på skolen og la en lokal jury avgjøre.

IMG 4600

Den vanligste måten å arrangere lokal messe på er stand med bord, og at juryen går rundt og intervjuer elevbedriftene (ca. 4-5 minutter per bedrift). Elevene kan gjerne begynne intervjuet med en innøvd bedriftspresentasjon på maks 2 minutter med oppfølgingsspørsmål fra juryen. Hva som skal vektlegges og hvilke kriterier som skal gjelde, avgjøres av skolen, men ett tips er å bruke noen av de samme konkurransene og vurderingskriteriene som er på fylkesmesterskapet. Det er konkurranse 1-4 som er mesterskapskonkurransene, og minst en av disse fire konkurransene bør være førende for at en elevbedrift skal sendes til fylkesmesterskapet.

1. Best in business (vare eller tjeneste) - for bedrifter som er ute i markedet.

 • Produktet er gjennomarbeidet og klart for salg.
 • Bedriften har definert tydelig målgruppe.
 • Produktet har skapt verdier for elevbedriften (eller har et potensial).


2. Beste innovative idé (vare eller tjeneste) - for bedrifter med kun en idé.

 • Løsningen er ny eller delvis ny.
 • Løsningen er nyttig.
 • Løsningen er så god at noen ville kjøpt/brukt den hvis den blir realisert.


3. Beste grønne entreprenør "Grønt og genialt for planeten"

 • Elevbedriften har utviklet nyskapende produkter (varer/tjenester) som bidrar til bærekraftig utvikling gjennom et mer bærekraftig forbruk.
 • Elevbedriften har et marked for sine produkter
 • Elevbedriften bidrar til å løse ett eller flere av FNs bærekraftsmå.


4. Beste sosiale entreprenør - "For mennesker"

 • Elevbedriften legger tydelig vekt på et sosialt /samfunnsmessig problem.
 • Elevbedriften tar i bruk en ny eller delvis ny løsning.
 • Elevbedriften har fokus på sosiale resultater, men er også økonomisk bærekraftig (eller har et potensial).


Enkeltelementer som nettside, reklamefilm, logo, SoMe kan være med å telle, men det er viktig at elevbedriftene som skal representere skolen på fylkesmesterskapet har gode forretningsideer og er gode team og ikke bare har gode enkeltelementer. Husk at alle elevbedrifter kan være med i innsendingskonkurransene (konkurranse 6-10), så hvis de har en superfin logo, men ikke så veldig gjennomarbeidet bedrift, kan de sende inn bidrag og være med i logokonkurransen.

Her ligger et dommerskjema som man kan laste ned, skrive ut og bruke på lokale messer! Skjemaet kan lastes ned og redigeres. (OBS! Designet kan se rart ut i forhåndsvisning, men blir fint når dere laster ned.)