Barnetrinnet i Oslo 2023-2024

Unge Smartinger Skadestopper 002

Ungt Entreprenørskap leverer programmer og veiledning som hjelper Osloskolen i arbeidet med entreprenørskap i utdanningen. Vi vil bidra for å gjøre undervisningen mer praktisk og fremme kreativitet, motivasjon og læring. Fagfornyelsen gir mange muligheter til å jobbe med entreprenørskap. Gjennom våre programmer får elevene se fagene i sammenheng og anvende sine kunnskaper i kjente og ukjente sammenhenger.


Ungt Entreprenørskap tilbyr følgende programmer på barnetrinnet:

Vårt lokalsamfunn (4. - 5. trinn)

Her lar vi elevene på en enkel måte gjøre seg kjent med samfunnet rundt seg; yrker, lønn, skatt, demokrati og velferdsstaten. De får teste ut demokratiske spilleregler, forstå sammenheng mellom skatt og velferd og samspillet mellom privat og offentlig aktivitet. Programmet gjennomføres under forutsetning av at en veileder fra lokalsamfunnet deltar sammen med læreren.

SMART (4.-7. trinn)

Vi inviterer elevene til å utforske og lar de få jobbe med problemløsning ut fra egne valg og interesser. Elevene skal avdekke behov og utvikle ideer til en ferdig løsning som kan realiseres og skape verdi for andre. Programmet kan gjennomføres på tre til fem dager og dekker flere kompetansemål i norsk, samfunnsfag, naturfag, matematikk samt kunst og håndverk, i tillegg til overordnet del i Fagfornyelsen.

Har du spørsmål om vårt tilbud på barnetrinnet? Ta kontakt!

Kim 2
Kim Østberg Larsen
Rådgiver, ungdomstrinnet