Årsmelding 2021: Oslo

Skjermbilde 2022 03 11 kl 10 49 53
"Jeg vil takke alle våre samarbeidspartnere, både de som bidrar økonomisk og de som jobber sammen med oss i Osloskolen. Dere gir alle viktige bidrag til UE Oslos arbeid, og sammen skaper vi verdier for Oslo og Norge i fremtiden"
Siv Elin Dammen, daglig leder UE Oslo

DAGLIG LEDER HAR ORDET


2021 var året da vi alle ventet på å komme tilbake til mer normale tilstander etter koronapandemien. Vi hadde allerede ved starten av året avklart at vi måtte avholde fylkesmesterskapene våre digitalt. Det ble for administrasjonen i UE Oslo en imponerende øvelse i å «se muligheter og gjøre noe med dem». Vi organiserte digitale intervjuer og streamet både åpninger og premieutdelinger, og vi fikk gode tilbakemeldinger på arrangementene. Ekstra morsomt var det da vi under finalen for Oslos beste Ungdomsbedrift, tok i bruk Sentralens nye interaktive møteplass, Estraad, hvor alle fikk egne avatarer og man kunne oppsøke hverandre og prate med hverandre i digitale rom.

Vi hadde en periode på høsten hvor fysiske arrangementer igjen var mulig. Vi fikk arrangert fysiske pitchekonkurranser, og Økonomi og karrierevalg ble gjennomført for over 1300 elever. Mot slutten av året var vi igjen tilbake på hjemmekontor og det ble i hovedsak digitale møter. Jeg er igjen imponert og stolt over hvordan Ungt Entreprenørskap Oslo har håndtert de ulike situasjonene med pågangsmot, positivitet og løsningsfokus.

Vi har gjennom 2021 vært fem ansatte i UE Oslo. Rebekka de Leon og Silje Bretvik Gundersen gikk i august over til faste stillinger. Rebekka som ansvarlig for høyere utdanning og Silje, som allerede hadde vært trainee ett år, ble ansatt som prosjektleder. Silje ledet piloteringen av SMART høsten 2021 og er blant mye annet ansvarlig for Sentralen UNG Gründer og sosiale medier. Vi videreførte satsingen på Ungdomsbedrift i yrkesfaglige utdanningsprogram med prosjektleder Hege Grande Fjellbirkeland som innleid konsulent. I tillegg hadde vi fra januar til mars med oss en student, Henriette Bring Pedersen, i praksis. Hun hadde flere oppgaver knyttet til fylkesmesterskapene. Sammen med Henriette Fiskum Ranum, ansvarlig for videregående skole, og Kim Østberg Larsen, ansvarlig for ungdomstrinnet, har vi vært teamet i UE Oslos administrasjon som dette året har jobbet for å skape størst mulig aktivitet knyttet til entreprenørskap i utdanningen i Oslo.

Ungt Entreprenørskap Oslos aktivitet i 2021 har selvsagt vært preget av koronasituasjonen. Denne har gjort at vi også i år har hatt mye lavere aktivitet på ungdomstrinnet enn et normalt år. Aktivitet knyttet til Innovasjonscamp og Jobbskygging er helt borte, og det er stor reduksjon i antall elevbedrifter. Vi har prioritert å gi god støtte til de skoler og lærere som har valgt å gjennomføre i en vanskelig tid, og vi gjennomførte Fylkesmesterskap Elevbedrift for nærmere 200 elever i slutten av mars. For aktiviteten i videregående skole har vi i 2021 ikke hatt finansiering til Innovasjonscamp, og vi har derfor fått en reduksjon på nærmere 2450 elevtreff. Om vi ser bort fra dette, er aktiviteten omtrent på samme nivå som i fjor, og det er en økning på 3% i antall ungdomsbedrifter. For Studentbedrift har vi akkurat det samme antall studenter som i 2020, til tross for at ett studium har flyttet gjennomføring fra høsten 2021 til våren 2022. Piloteringen av et nytt Intraprenørskapsprogram er hovedgrunnen til at vi har hatt økning i aktiviteten for høyere utdanning. Aktiviteten er økt med 17% fra 2020.

Jeg vil med dette få takke alle våre samarbeidspartnere, både de som bidrar økonomisk og de som jobber sammen med oss i Osloskolen. Dere gir alle viktige bidrag til UE Oslos arbeid, og sammen skaper vi verdier for Oslo og Norge i fremtiden. Jeg ser frem til et nytt godt entreprenørskapsår sammen med dere.

Siv Elin Dammen, daglig leder, Ungt Entreprenørskap Oslo

Totalaktivitet for ulike utdanningsnivå i Oslo 2021

Aktivitet 2021
Skjermbilde 2022 02 23 kl 14 48 21

SMART (BARNETRINNET)

Høsten 2021 piloterte vi programmet SMART på 7. trinn på Haugenstua skole og 6. trinn på Vollebekk skole. I SMART får elevene avdekke behov, utvikle ideer og finne løsninger, og deretter bygge prototyper og presentere løsningen for andre. Se engasjementet og skapergleden i videoen under.

Studio FM EB

ELEVBEDRIFT (UNGDOMSTRINNET)

Elevbedriftsaktiviteten på ungdomstrinnet ble hardt rammet av smittevernsrestriksjonene i 2021. Vårt fylkesmesterskap kunne heller ikke i 2021 arrangeres som vanlig, og det ble i stedet digital innlevering av elevarbeider og intervju på Teams. Fire elevbedrifter representerte Oslo også under det nasjonale elevbedriftsmesterskapet i mai. Der vant Miljøsmykker EB fra Brannfjell skole 2. premie og Honeyscape EB fra Nordseter skole 3. premie i konkurransen "Beste grønne entreprenør".

Les saken fra Fylkesmesterskap Elevbedrift 2021

Skjermbilde 2021 03 15 kl 14 35 40

UNGDOMSBEDRIFT (VIDEREGÅENDE SKOLE)

10. mars arrangerte vi digitalt Fylkesmesterskapet for Ungdomsbedrift. Dette ble et heldigitalt arrangement grunnet smittevernsrestriksjonene i mars 2021. Ca. 123 ungdomsbedrifter fra 17 ulike videregående skoler deltok, og vi sendte 12 ungdomsbedrifter til finalen i "Oslos beste ungdomsbedrift" hvor RCT UB fra Kongshavn vgs vant. Finalen ble gjennomført i Estraad, en ny digital plattform med alle deltakerne representert som avatarer med egen stand og direktesendte pitcher. Til NM hadde vi 17 ungdomsbedrifter representert og fire av de gikk av med en pris.

Resultater fra Fylkesmesterskap for ungdomsbedrifter Oslo 2021
Les mer om finalen som ble gjennomført i Estraad her

Paramate

STUDENTBEDRIFT (HØYERE UTDANNING)

9. juni ble det arrangert NM for studentbedrifter. Oslo var representert ved Stilfull SB og TOR SB fra Handelshøyskolen BI, We Are All Unique SB fra OsloMet og Paramate SB fra Høyskolen Kristiania. Paramate SB stakk av med 1. plass i konkurransen "Beste næringslivsarbeid - i samarbeid med NHO" og 1. plass i konkurransen "Beste forretningsplan". I tillegg tok de en imponerende 3. plass i den gjeveste konkurransen "Beste Studentbedrift - i samarbeid med Ferd".

Les mer om NM for studentbedrifter 2021 her.

Under EM for studentbedrifter regi av JA Europe ble daglig leder i Paramate SB, Maria Wathne, kåret til årets kvinnelige gründer i prisen "AmCham EU Female Entrepreneur of the Year Award". Maria studerer Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling på Høyskolen Kristiania i Oslo.

Les mer om Maria og kåringen her.

1635158169135

INTRAPRENØRSKAPSPROGRAM (HØYERE UTDANNING)


Vi piloterte i oktober og november et nytt Intraprenørskapsprogram. Piloten ble gjennomført i samarbeid med Oslo Science City, Universitetet i Oslo og Hafslund Eco. Intraprenørskapsprogrammet gir studenter reell erfaring med relevante samfunnsutfordringer, og bygger bro mellom utdanning og næringsliv. Samtidig får involverte aktører tverrfaglig innsikt og perspektiver på problemstillinger de møter i sitt daglige virke. Få et innblikk i intraprenørskapsprogrammet i filmen under.

Årsregnskap for 2021

Arsregnskap UE Oslo 2021 1
Arsregnskap UE Oslo 2021 2
Arsregnskap UE Oslo 2021 3
Arsregnskap UE Oslo 2021 4