Vårt internasjonale nettverk

48128804753 0fad19c3b8 k
Stor jubel da Artifish SB vant EM for Studentbedrifter på hjemmebane juli 2019. Her under prisutdelingen

Ungt Entreprenørskap er medlem i JA Worldwide (Junior Achievement), som omfatter mer enn 10 millioner unge i 120 land. JA Worldwide ble etablert i USA i 1919, og er den største ideelle organisasjonen som adresserer sosiale og økonomiske utfordringer hos ungdom ved å gi dem verktøy og kompetanse til å bygge sin egen fremtid. I tett samarbeid med frivillige fra både privat og offentlig sektor jobber JA for å tilby unge i hele skoleløpet programmer der de lærer om innovasjon og entreprenørskap på en praktisk måte. JA jobber innen områdene entreprenørskap, jobbtrening og opplæring i personlig økonomi.


JA Europe er Europas største tilbyder av entreprenørskap i utdanningen, og har mer enn fire millioner elever og studenter i 40 land med i sine programmer. Ungt Entreprenørskap samarbeider nært med de andre medlemsorganisasjonene i JA Europe, blant annet på programutvikling og gjennom ulike arenaer for konkurranser og nettverksbygging .

Visit JA Europe's homepage
Visit JA Worldwide's homepage