UE lanserer økonomiprogram for videregående skole

Okono MIN header2

Det var en stor dag for Ungt Entreprenørskap Norge, SpareBank 1 Nord Norge og SpareBank 1 SMN mandag 23. oktober da vårt nye økonomiprogram for videregående skole ØkonoMIN ble lansert. Nå skal elever i videregående få lære om forbruk, sparing, låneopptak, renter, budsjett og personlig økonomi på en inspirerende måte. Målet er å ruste ungdommene for en trygg økonomisk fremtid.

- Vi vet at mange unge sliter med sin personlige økonomi fordi de har kommet skjevt ut allerede fra start. Dette kan i verste fall også føre til enda større utfordringer for de unge, som f.eks. psykiske problemer. Derfor er kunnskap på dette feltet viktig allerede fra ung alder. Tidligere har unge som oftest lært om økonomi hjemme, men med de nye læreplanene i skolen er personlig økonomi endelig kommet på timeplanen. Og derfor kommer Ungt Entreprenørskap nå med vårt nye økonomiprogram for videregående elever, sier Grete Ingeborg Nykkelmo, adm.dir. i Ungt Entreprenørskap Norge.

Først ute

Lanseringen foregikk i Tromsø, Bodø og Trondheim med ca. 200 elever og lærlinger, og flere veiledere fra de to bankene. SpareBank 1 Nord-Norge og SpareBank 1 SMN har bidratt med finansiering og faglig innhold, og gjort utvikling av programmet mulig.

Okono MIN1
Linda Tofteng Eliassen, forbrukerøkonom i Sparebank 1 Nord-Norge

En engasjerende måte å lære på

ØkonoMIN gir elevene grunnleggende kompetanse i personlig økonomi. Programmet er ikke bare en teoretisk gjennomgang av økonomiske prinsipper; det er en engasjerende opplevelse der elevene får sette opp sine egne personlige budsjetter i en app og dermed se konsekvenser av valg. Målet er at de skal kunne spare nok penger til å kjøpe egen bolig. Elevene starter med å velge yrke og årslønn. Underveis må de ta bevisste valg om forbruk, egen livsstil og sparing. Budsjettet skal gå i balanse slik at drømmen om egen bolig er oppnåelig innen rimelig tid. Elevene gjennomfører programmet under sammen med en ekstern veileder (ofte fra bank/finans) og lærer. Det er lagt opp til samtaler og refleksjon i plenum underveis mens elevene jobber i appen.

En del av læreplanverket

Fra 2020 fikk personlig økonomi større plass i læreplanene som del av det tverrfaglige temaet «Folkehelse og livsmestring». ØkonoMIN er et opplæringsprogram som ruster elevene til å håndtere sin privatøkonomi og økonomiske framtid – altså livsmestring. ØkonoMIN knyttes også til kompetansemål i Samfunnskunnskap og Matematikk:

  • Samfunnskunnskap: "Eleven skal kunne drøfte korleis personleg økonomi, kommersiell påverknad og forbruk påverkar enkeltpersonar, grupper og samfunnet"
  • Matematikk: "Eleven skal kunne vurdere val knytte til personleg økonomi og reflektere over konsekvensar av å ta opp lån og å bruke kredittkort"

Ønsker du å vite mer om programmet, eller bestille gjennomføring? Les mer om ØkonoMIN