Rainbow flash Elevbedrift er Norges beste sosiale entreprenører - "Gjør noe med det!"

Rainbow flash EB
Logo rainbow flash
Rainbow flash EB beste sosiale entreprenor i Trondelag

I regnbuens måned er det elevbedriften Rainbow falsh EB fra Lundamo ungdomsskole i Trøndelag som trakk det lengste strået om å bli beste sosiale entreprenør – "Gjør noe med det". Dette er en konkurranse Ungt Entreprenørskap har i samarbeid med Kavlifondet.

Rainbowflash EB ønsker mer åpenhet rundt barn og unges seksualitet, og tilbyr derfor et foredrag for yngre elever og lærere i deres nærområde. Budskapet er at alle er like mye verdt, uavhengig av hvem man forelsker seg i!

1.plass Rainbow flash EB fra Lundamo ungdomsskole i Trøndelag
2.plass PlayFit EB fra Kvaløysletta skole i Troms og Finnmark
3.plass BookAlike EB fra Gjerpen ungdomskole i Vestfold og Telemark

Juryen har sett etter følgende

Å være en sosial entreprenør er å være med på å gjøre verden til et litt bedre sted. Elevbedriftene som jobber med sosialt entreprenørskap fokuserer på at bedriften skal være med å gjøre noe bra for samfunnet rundt seg. Ikke bare skal elevene utvikle en bedrift, men de har som mål å gjøre noe bra for andre.

Gjennom et fireårig samarbeid med Kavlifondet har veldig mange elever jobbet med dette temaet som har gitt svært gode resultater som vi ser eksempel på i denne konkurransen. Ungdommene er virkelig i stand til å avdekke sosiale problemer og finne løsninger gjennom sine elevbedrifter.

Det er Kavlifondet som har stått for juryeringen med Guro Sundby som juryleder.

Juryens begrunnelse

3. plassen går til en bedrift som fremstår som en god, sosial entreprenør med en kreativ løsning for kunnskapsformidling rettet mot barn og foreldre.

De har utviklet en solid, gjennomarbeidet pilot som vi er sikre på vil kunne bidra til å øke viktig kunnskap, toleranse og mangfold i samfunnet for mennesker som fortsatt opplever å ikke få oppfylt sine grunnleggende menneskerettigheter.

Den kreative, fine utformingen av boken tror vi vil kunne treffe målgruppen godt.

De har satt seg godt inn i sammenhengen og bakteppet for samfunnsproblemet de vil bidra til å løse, som er aktuelt og berører mange. Kampen for likestilling og aksept for alle legninger er en stor og viktig utfordring både globalt og lokalt.

BookAlike EB har et aktuelt og relevant fokus på både psykiske helse og miljø. De utmerker seg også med en svært god pitch og beskrivelse av sin forretningside, hvor de grunngir behovet på en informativ og engasjerende måte.

Gratulerer BookAlike EB fra Gjerpen ungdomskole i Vestfold og Telemark med 3. plassen


2. plassen
går til en bedrift som tar tak i en svært dagsaktuelle samfunnsutfordringer som berører mange, og har skapt en løsning som vil kunne bidra helt konkret til de bærekraftsmålene de har prioritert.

I tillegg til å bidra til bedre helse, forebygge kjedsomhet og ensomhet, vil Play Fit eb kunne fremme samvær og godt sosialt samspill mellom familiemedlemmer og venner, på tvers av generasjoner.

Play Fit EB har en helhetlig bærekraftstenkning. Klima- og miljø skal ivaretas gjennom gjenbruk, og de gir et helt konkret løfte om at overskuddet skal gå til et godt formål.

De har en svært god beskrivelse av rollene i teamet, og samarbeider åpenbart godt.

Gratulerer til PlayFit EB fra Kvaløysletta skole i Troms og Finnmark med 2. plassen.


1. plassen går til en aktiv bedrift som flere i deres nærmiljø har fått oppleve, og de kan allerede vise til resultater av arbeidet sitt.

I en god pitch har de en tydelig beskrivelse av målgruppen sin og hvilke bærekraftsmål de vil bidra til å nå.

De har også et tydelig definert, overordnet mål med virksomheten: Bidra til god psykisk helse og livskvalitet gjennom å holde foredrag som skal forebygge mobbing og utestengelse for homofile.

Kampen for homofiles rettigheter og aksept for alle legninger er fortsatt en stor samfunnsutfordring både globalt og lokalt. Rainbowflash eb fremstår som reflekterte og modige, de tør å ta et klart standpunkt og viser stor bevissthet rundt sitt samfunnsoppdrag. Det er inspirerende og forbilledlig.

De beskriver roller og samarbeid godt. Sist, men ikke minst, har de også gode refleksjoner rundt og en plan for hvordan videreutvikle bedriften og sikre at den blir økonomisk og sosialt bærekraftig på sikt.

Gratulerer til Rainbow flash EB fra Lundamo ungdomsskole i Trøndelag med 1. plassen.

Kavlifondet: https://kavlifondet.no/om-kavlifondet/
Gjør noe med det! Prosjektet: https://www.ue.no/nyheter/gjor-noe-med-det-naermer-seg-mal