Fremtidens jobbskapere – rekordmange unge entreprenører viser seg frem på NM Ungdomsbedrift 

LUR konfetti

Entreprenørskapskompetanse for fremtiden

Om det er en ting Norge trenger fremover er det unge mennesker med godt trente entreprenørskapsmuskler. Skal vi greie å bevare velferdssamfunnet i fremtiden, så må vi trene unge på å se muligheter og gjør noe med dem. Vi trenger unge som tør å satse, enten de vil satse på sin egen bedrift eller de vil utfordre det etablerte som arbeidstagere. Gjennom å etablere en ungdomsbedrift i videregående skole får de testet ut gründerlivet i trygge omgivelser, noe som gir større sannsynlighet for at de en gang i fremtiden selv blir jobbskapere. 

– Det siste året har vært krevende for alle, men kanskje aller mest for de unge. Derfor er vi utrolig imponert over at over 11.000 elever i videregående skole, sammen med sine lærere, har valgt å etablere Ungdomsbedrift dette skoleåret. De har kjørt kreative prosesser, valgt forretningskonsept, bygd nettverk, utviklet produkter – og solgt disse i det åpne markedet, til tross for restriksjoner både på aktivitet og fysiske møteplasser. De unge ser muligheter og gjør noe med dem, og det er nettopp slik kompetanse vi trenger i Norge i fremtiden, sier Grete Ingeborg Nykkelmo, administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge.

Rekordmange deltar i NM Ungdomsbedrift

Hele 170 ungdomsbedrifter med godt over 900 elever er påmeldt årets digitale norgesmesterskap, hvor de skal konkurrere i 14 ulike konkurranser.

Ungt Entreprenørskap er en brobygger mellom skole og arbeidsliv, og er helt avhengig av gode samarbeidspartnere for å kunne tilby programmene ute i skolen.  – Vi er veldig glade for å ha med oss hele 90 jurymedlemmer fra våre samarbeidspartnere under NM. Tilbakemeldingene fra næringslivet og mulighetene for de unge bedriftslederne til å bygge nettverk er avgjørende for elevenes læring – og for Ungt Entreprenørskap sin aktivitet, sier Nykkelmo.

Mandag 12. april starter juryarbeidet, og alle NM-deltakerne vil bli intervjuet av en jury, totalt ca. 280 jurymøter. Her kan du se hvilken dag de ulike ungdomsbedriftene møter juryen og hvem som deltar i de ulike juryene.

Torsdag 29. april kl 11.00 får du vite hvem som er Norges aller beste ungdomsbedrifter. Du kan følge livesendingen vår hvor det blir kåringer, underholdning og prominente gjester. Mer om programmet finner du her.

Disse bedriftene er kvalifisert for NM

Hver deltagende bedrift har fått sin egen side her på ue.no, gå til ue.no/historier. Du kan segmentere på fylke. På disse sidene kan du lese hva de gjør, bilder som kan brukes av media og kontaktinformasjon til bedriften, Ungt Entreprenørskap fylke og ansvarlig lærer. Du finner alt du trenger på de enkelte bedriftssidene. Bruk noen minutter til å lese om de ulike bedriftene og hva de leverer – du blir nok like imponert som oss!

På NM-sidene er det en oversikt over alle de 170 bedriftene.