Årets Entreprenørskapslærer 2020 – de nominerte

Nominerte - årets entreprenørskapslærer 2020

I samarbeid med Virke kårer vi i Ungt Entreprenørskap hvert år Årets Entreprenørskapslærer, og i år under Virkekonferansen 3. desember. Tema på årets Virkekonferanse er AnnerLedelse, og er det noen som har drevet AnnerLedelse i år så er det utvilsomt de nominerte til Årets Entreprenørskapslærer. Vi gleder oss veldig til å få vite hvem som vinner, i mellomtiden kan du lese mer om alle de dyktige lærerne som i år er nominert.


Ønsker du å se selve kåringen? Virkekonferansen går i år digitalt, og alle som ønsker kan delta. Meld deg på her.

Gro Helen Eri - Universitet i Sør-Øst-Norge (Porsgrunn) - Vestfold og Telemark

Gro Helen, er en ringrev på programmet Studentbedrift (SB) i høyere utdanning. Hun veiledet sin første SB helt tilbake i 2005, og har en erfaringsbagasje få andre veiledere kan måle seg med. Gro er med på å bygge bro mellom utdanning og arbeidsliv. Dette gjør hun både gjennom å motivere til å treffe potensielle kunder og gjøre markedsundersøkelser, og også ved å introdusere studentbedriftene til sitt store nettverk.

Eli Merete Bye - Storhamar vgs – Innlandet

Elis entusiasme for entreprenørskap smitter over til både elever og kollegaer. Hun er en god mentor for elever og andre lærere i arbeidet med ungdomsbedrift, og har sammen med skolen bygget et godt nettverk med lokalt næringsliv. Skolen har partnerskapsavtaler med flere bedrifter der elevene får muligheter til å skaffe seg erfaringer og bygge nyttig kompetanse.

Karin Hove-Capote - Ullern vgs – Oslo

Karin er en engasjert lærer og gir mye av seg selv for å motivere elevene til innovasjon og verdiskaping. Hun har vært en drivkraft på Ullern videregående skole for entreprenørskapsarbeid – både for Innovasjonscamp og Ungdomsbedrift. I tillegg har hun delt av sin erfaring med andre lærere nasjonalt både gjennom Ungt Entreprenørskap og i andre fora.

Rune Stuen - Rennebu skole (ungdomsskole) - Trøndelag

Rune Stuen er en rollemodell for brobygging, og en person som ser verdien av helhetlig entreprenørskapsprogresjon med start allerede i 1.trinn. Han ser muligheter innen fagfornyelsen, brenner for skaperlyst og medborgerskap, og tør å ta elevene ut av læreboken og inn i relevante prosjekter som viser elevene mulighetene i deres lokalsamfunn. Han brenner for tverrfaglig eierskap hos kollegiet.

Maria Lorentzen-Spydevold - Tomb vgs - Viken – Østfold

Maria bruker god tid i oppstartsfasen for å gi elevene tid til å tenke kreativt. Hun er tydelig på at ungdomsbedrift er en fantastisk måte å jobbe tverrfaglig på. Hun underviser både i norsk og samfunnsfag, og bruker fagene i ungdomsbedriftsarbeidet.

Hans Olav Hedin og Turi Baxevanis - Ski vgs - Viken – Akershus

Hans Olav har hatt ungdomsbedrift fra 2008, og Turi siden 2014. Hans Olav var i utgangspunktet kritisk til metoden, og har innrømmet at han satt med «svart hatt» på de første kursene (ref. de Bono, Edward: Six Thinking Hats.). Han ble til slutt overbevist, og er nå en av våre aller beste ambassadører. I 2014 kom Turi på banen, og har vist et stort engasjement fra start. Sammen har de satt Ski vgs. på entreprenørskapskartet og etablert en kultur for entreprenørskap på skolen.

Per Lønning - Tranby skole (ungdomsskole) - Viken – Buskerud

Per er en erfaren og engasjert lærer i Elevbedrift gjennom mange år. Han har et grunnleggende positivt vesen og et engasjement som smitter over på alle folk rundt seg. Han lar elevene bygge kompetanse, få mestringsfølelse og tro på seg selv, og legger til rette for at de selv kan få skape verdi gjennom arbeidet med Elevbedrift.

Jan Knudsen - Giske Ungdomsskole – Rogaland

Jan Knudsen har med sine kolleger ved Giske Ungdomsskole jobbet målrettet med elevbedrifter i faget PVT. Det er nå det mest populære valgfaget ved skolen, og har tre fulle klasser på hvert trinn. Flere av elevbedriftene videreutvikler jobber gjennom hele løpet fra 8. til 10. trinn og blir stadig utfordret av lærer Jan både på videre produkt- og tjenesteutvikling, markedsføring og bærekraft.

Gert Runar Rørvik - Mo og Øyrane vgs – Vestland

Læreren får elever til å oppleve mestring i arbeidet sitt som gjør at de blir utrolig engasjerte og får lyst til å jobbe litt ekstra. Gert Runar sine elever får også mulighet til å lære bort til yngre elever, noe som forankrer læringen og skaper verdi for skolen. Læreren jobber tverrfaglig og med praktiske prosjekter som viser elevene at de lykkes med arbeidet sitt. Han involverer andre lærere i skolen og inspirerer dem til å bruke entreprenørskap og Ungdomsbedrift i deres strategi for læring.

Birgitte Johansen - Narvik vgs – Nordland

Birgittes entusiasme og humør bidrar til at elever yter sitt beste og utvikler innovative produkter. Hun gir dem friheten til å eksperimentere og erverve seg erfaring gjennom å prøve og feile. Elevenes innovative evner får rom for utprøving, og hun kobler dem ofte opp mot lokalt næringsliv som et grunnlag for utvikling av kompetanse.

Kirsti Kleppe - Senja vgs avdeling Gibostad – Troms

Ungdomsbedriftene til Kirsti har over flere år vist at gårdsbruk og dyrevelferd kan være nyskapende og innovativt. Elevene har utviklet ideer rundt salg av egg, brensel, bær og hesteridning. Kirsti er en lærer som har fokus på dybdelæring og praktisk læring gjennom programmet Ungdomsbedrift.

Hva er Årets Entreprenørskapslærer?

Det er 13. år på rad at Hovedorganisasjonen Virke og Ungt Entreprenørskap deler ut pris for Årets Entreprenørskapslærer. Prisen går til lærere som tilrettelegger for at elever og studenter kan videreutvikle sin nysgjerrighet, evne til å ta initiativ og beslutninger og til å samarbeide med andre for å skape nye løsninger. Juryen består av Kristin Bratlie - Hovedorganisasjonen Virke, Anine Willums Karp - 657 Oslo og Harald Onesid – Elevorganisasjonen.

Henrik Foss og Knut Handeland, lærere ved Tryggheim videregående skole i Rogaland vant denne prisen for 2019. Les mer om de her.

Vi gleder oss til Virkekonferansen og kåringen av Årets Entreprenørskapslærer 2020.