Utstilling

Utstillingen er i Hall B i NOVA Spektrum

Kart og plassering av ungdomsbedriftene ligger lenger ned på denne siden.
Benytt inngang Vest fra forsiden/parkeringsplassen. Ved store vareleveringer, benytt Port B4 på baksiden av bygget.

Oppdatert beskjed vedr. branninstruks per 6. mai

Alle stands med innredning får bli stående under utstillingen 7. mai. Noen få ungdomsbedrifter vil få beskjed tirsdag morgen om å fjerne gardiner, "gulv" og "tak" som er lett antennelig.

Bærekraft

Ungt Entreprenørskap setter bærekraft høyt på agendaen når vi arrangerer NM. Ungdomsbedriftene som deltar må tenke nøye gjennom hva de tar med av utstyr og innredning. Husk at utstyr og innredning skal tas med hjem igjen etter NM og kunne gjenbrukes/gjenvinnes til andre formål (se kriteriene for Beste bærekraftige stand). Vi vil ha minst mulig avfall.

Standen

Alle ungdomsbedrifter får hvert sitt dedikerte område og et ståbord (111cm høyt, og 70cm i diameter). Hvis man ikke ønsker ståbordet, så kan det tas bort. Hver ungdomsbedrift kan innrede sitt område med dekorasjon, egne produkter/prototyper, PC, rollup og eventuelt små møbler/pynt. Dekorasjon, produkter/prototyper, rollup og små møbler/pynt skal ikke stå i veien for andre ungdomsbedrifter eller forbipasserende og skal være i henhold til brannforskriften (se under).

Standveggene er hvite. NB: det er kun "Tesa tape Command" som er godkjent festemiddel på standveggene. Dette bør ungdomsbedriftene ha kjøpt inn i forkant og ta med seg til NM. Kroker for å henge over aluminiumsrammen er også godkjent som oppheng. Andre festemidler er ikke lov, da dette vil skade standveggene.

Strøm

Det er ingen strømuttak på standen. Ta med PC og utstyr som er ferdig oppladet, og ha powerbank, batteri og ekstra PC i reserve. Det er ikke mulig å søke om å få strøm til standen sin.

Matbedrifter

Ungdomsbedrifter som tilbereder mat/drikke (som sin forretningside) vil få et lavere konferansebord (120x60cm) i stedet for ståbord. Matbedrifter vil få tilgang på strømuttak på standen. Eventuell bruk av strøm skal kun benyttes til oppvarming, nedkjøling, og/eller tilbereding av mat/drikke (ikke til belysning, PC eller annet).


Brannforskrift

Alle ungdomsbedrifter må ta hensyn til Brannvesenets bestemmelser som gjelder stands, paviljonger og dekorasjoner i NOVA Spektrum:

1) Brennbare provisoriske innredninger, dekorasjoner og tepper skal være impregnert mot antennelse.

2) Lett antennelige og ildsfarlige saker må ikke oppbevares eller nyttes i lokaler uten NOVA Spektrums spesielle tillatelser.

3) Selvantennelig avfall må kun oppbevares på steder som er godkjent av NOVA Spektrum (rød søppeldunk med lokk plassert på utsiden av nr. 1-portene).

4) Røking og bruk av ild og åpen flamme i lokalene er forbudt. Stoffer spent direkte på vegger må være i henhold til DIN 4102 B1 standarden. Bruk av halm, isopor, papir, papp, strie og annet lett antennelig materiale i dekorasjon tillates ikke uten NOVA Spektrums spesielle tillatelse.*

*Vedr. punkt 4: Bruk av papir som dekorasjon er altså ikke tillatt i hht. branninstruksen. Brosjyrer, visittkort, skilt, reklame-plakater og dokumenter i papir er tillatt.

Er man i tvil om tolkning av disse bestemmelser, må man – for ikke å risikere at brannvesenet forlanger fjerning, undersøke spørsmålet ved direkte henvendelse til NOVA Spektrum v/teknisk konsulent: kp@novaspektrum.no


Skisse stand

Alle utstillere får en "hjørneplass" med et gulvareal på 2m x 2m. De to veggene er 2m brede. Rundt "taket" av standen er det en ramme i aluminium, med stender som går ned til gulvet i forkant av standen.

Høyden er 250cm til toppen av rammen (249cm fra gulv til underkant ramme)

Se tegning

Standvegger NMUB 2024

Utstillingsområdet

NM UB utstillingsomrade 2024

Alfabetisk oversikt over plassering

NM UB ustilling alfabetisk

Nummerisk oversikt over plassering

NM UB utstilling nummerisk