Tilbud for lærere

Kristian L2

Hvor og hva vil vi med KI i utdanningen?

Alle lærere som er påmeldt på NM deltar på "Lærerlunsj med foredrag".

Kristian Leonhardsen, lektor og veileder i læringsteknologi tar oss gjennom denne økta.

Introduksjonskurs til Ungdomsbedrift

Målgruppe: vgs-lærere som skal i gang med eller er nysgjerrig på Ungdomsbedrift

Kursholdere: Sille Solberg (UE Østfold) og Hege Sætre (UE Norge)

Sted: Møterom 4, Hall A, NOVA Spektrum

Mandag 6. mai

Kl. 1500-1700 Ungdomsbedrift; hva hvordan og hvorfor

Kl. 1900-1930 Dørene åpnes til middag

Kl. 1930-2200 Middag

-

Tirsdag 7. mai

Kl. 0830-1030 Læring gjennom Ungdomsbedrift

Kl. 1030-1130 Besøk på utstillingen/ungdomsbedriftene pitcher

K.l 1130-1230 Lærerlunsj med foredraget "Hvor og hva vil vi med KI i utdanningen" (for alle lærere på NM).

Foredragsholder Kristian Leonhardsen, Apalløkka skole /Utdanningsetaten

Kl. 1400-1500 Forskning, refleksjon og avslutning

Kl. 1500-1600 Premieutdeling