Ungt Entreprenørskap i kommunen

Tidligere var arbeidet med entreprenørskap i grunnskolen finansiert av Nordland Fylkeskommune. Denne modellen er nå endret, slik at det er kommunene direkte som inngår medlemskap. Når kommunen er medlem sikrer det at skoler i kommunen har muligheten til å delta i ulike aktivitet og våre programmer i skolen.

Fordeler med medlemskap

Fra høsten 2020 vil alle skoler blant annet få tilbud om programmet Vårt Lokalsamfunn og Økonomi og Karrierevalg i samarbeid med Sparebank1 Nord-Norge. Elevbedrifter får nettbank og vipps-konto.

Fra høsten må kommunen være medlem for at elever og skoler kan delta. Medlemskapet er basert på en fast del på kr 10 000,- som en utvidet avtale med tillegg på kr 4,- pr. innbygger.

BILDE INFOSIDE

Medlemskommuner Nordland pr. 30. september 2020

 • Beiarn kommune
 • Bindal kommune
 • Bodø kommune
 • Bø kommune
 • Flakstad kommune
 • Gildeskål kommune
 • Grane kommune
 • Hadsel kommune
 • Hamarøy kommune
 • Hattfjelldal kommune
 • Hemnes kommune
 • Meløy kommune
 • Narvik kommune
 • Røst kommune
 • Saltdal kommune
 • Sortland kommune
 • Steigen kommune
 • Sørfold kommune
 • Vefsn kommune

Medlemskap består av A) Basis medlemskap der kommunene betaler for de ulike program de ønsker å benytte, samt B) Utvidet medlemskap der kommunene har tilgang til alle våre programmer og klassesett gratis fra Ungt Entreprenørskap.

Her kan du laste ned presentasjon av innholdet i en kommuneavtale: Medlemsinformasjon

Alle kommuner har fått tilbud om medlemskap.
Kommuner ikke nevn ovenfor har pt. ikke inngått avtale. For mer info ta kontakt med; steve.hernes@ue.no mobil 922 24 979