SMART hjemmeskole for 5-7 klasse

Skjermbilde 2020 04 24 kl 13 27 451

Vi lar oss ikke stoppe av Koronasituasjonen og er nå godt i gang med SMART Plast -hjemmeskole for mellomtrinnet i Nordland. Først ut var Innhavet skole denne uka. UE Nordland inntar digitale klasserom rundt om i hele fylket og opplyser, engasjer og aktiviserer elevene.

Vil du vite mer, kontakt Hedda Eldøen

Invitasjon hjemmeskole

SMART Plast engasjerer mellomtrinnselever i hele Nordland i en av vår tids største miljøutfordringer- PLAST!

Nå har prosjektet også fått tildelt midler og støttes av Nordland Fylkeskommune - Miljømillionen.

I tre -fem dager utfordres elevene til å bruke fantasien, jobbe kreativt og praktisk og sammen utvikle nye, innovative idéer. Gjennom SMART Plast velger elevene «sin plastkamp» og blir bevisst de miljømessige konsekvensene ved bruk av plast, og plast som avfall på land og i sjø.

Inneværende skoleår har UE-Nordland engasjert vel 1 000 elever i storsatsingen SMART Plast.

Elever på Innhavet skole på Hamarøy har denne uken jobbet engasjert med oppfinnelser som bidrar til å løse plastproblemet. Gjennom digitalt gruppearbeid på Teams og et ferdigspikret opplegg fra UE-Nordland har samarbeid gått som en lek og kreativiteten blomstret!

"Det har vært kjempegøy å jobbe med SMART Plast, vi har lært mye og det har vært fint å være sammen på Teams"
Emilie fra 7. trinn ved Innhavet skole.
6 B78 B71 C D6 C6 46 C8 BE03 890 E3 E950648 1 105 c
"SMART Plast er veldig, veldig bra! Elevene har jobbet ivrig og aktivt hele uken. Det er nytt å jobbe i digitale grupper, men dette har gått strålende!"
Knut-Rasmus Kildahl, lærer ved Innhavet skole.

UE Nordland har hjerte for miljø! Dette ser Nordland fylkeskommune og har denne uken tildelt SMART Plast midler fra «miljømillionen».
Prosjekt SMART Plast har mange gode og viktige samarbeidspartnere.

Fem av Nordlands renovasjonsselskap:

  • IRIS Salten IKS
  • Hålogaland Ressursselskap IKS
  • Reno-Vest
  • Lofoten avfallsselskap
  • Søndre Helgeland Miljøverk IKS


I tillegg er prosjektet støttet av

  • Samfunnsløftet
  • Handelens miljøfond
Bilde1

De bidrar med midler og viktig kunnskap som kommer godt med i arbeidet med SMART Plast, slik at flere elever kan «velge sin plastkamp», engasjeres i miljø og jobbe for en bærekraftig utvikling. Fordi Smart Plast gjør elevene kreative, løsningsorienterte og skaper innovative fremtidsborgere!