Løste problemer for sjømatnæringa og Covid-19 utfordringer

Denne uka har mange elever i Nordland løst en rekke utforringer fra lokalt nærings- og kulturliv. Arctic Innovation Week 2020 arrangeres over hele Nord-Norge. Årets innovasjonsuke har bestått av et mangfold ulike fysiske og digitale arrangementer.

Vinnere ornes skole

Glade vinner fra 10 klasse Ørnes skoleStephano, Leonora, Rebekka, Isabella, Nora A, Ingrid

Front bodo

Det gule rommet

Midt i Bodø sentrum, på "beste tomta i byen", ligger to hvite hus tett i tett. Stormen, med bibliotek og konserthus. Frem til 2020 kunne ikke Stormen gjøre endringer i bygget - men nå utfordret de elevene fra KDA1 og ME1 på Bodin vgs til å tenke nye tanker for et ikke utnyttet areale i bygget - "det gule rommet".

En gjenganger i elevenes forslag var at de sårt ønsket en plass for ungdom. Interaktive løsninger, store skjermer, bærekraft og læringsformål var i fokus! En annerledes læringsarena - som stimulerer til kreativitet!


Veileder IC Rana

De som henger på kjøpesenter

I forbindelse med Gründeruka Helgeland samarbeidet Ungt Entreprenørskap Nordland og Kunnskapsparken Helgeland om å gi elever fra 8. trinn på Rana Ungdomsskole muligheten til å komme opp med nye, kreative idéer på tre lokale bedrifters reelle utfordringer.
Foto: Arne Forbod, Rana Blad

Loger ic rana

Amfi Mo i Rana ønsket innspill til hvordan de kan legge bedre til rette for ungdommene, som «henger» på kjøpesenteret. Vitensenter Nordland ønsket ideer til en utendørspark mot fjorden og Arctic Cluster Team ønsket innspill til hvordan den store karrieredagen kan gjennomføres på en måte som ivaretar alt av smittevernkrav.


Jury Gifas2

Sjømatnæringens utfordringer

I samarbeid med Kigok i Gildeskål ble det arrangert Marin InnovasjonsCamp for elever fra Meløy, Gildeskål og Rødøy. Ulike utfordringer fra tre selskaper stod på agendaen; hvordan hindre avrenning av blodvann fra laksetrailere under transport unngås, gitt av Gifas. Dette var en problemstilling mange elever selv hadde opplevd på veiene i området.

Helgeland Smolt var opptatt av hvordan en kan utnytte næringsstoffer fra fôrspill på en bedre måte, og evenutelt utvikle nye produkter av dette.

Løvold ønsket fokus på gjenbruk og resirkulering. De ba elevene ta utgangspunkt i: tau, anker og /eller bøyer og lage produkt, eller finne et nytt bruksområde slik at ressursene ikke kastes!


Presentasjon1

Vi takker Kunnskapssenteret i Gildeskål for samarbeidet med årets Marine InnovasjonsCamp

Kigok logo