"Livet i en boble"

Skjermbilde 2020 11 27 kl 14 45 44

Vi avslutter annerledesåret 2020 med digital INNOVASJONSCAMP!


Innovasjonscamp er et idéverksted. Elevene jobber i grupper med et reelt oppdrag og skal komme opp med egne løsningsforslag. Dette gir god trening i å arbeide kreativt med ideutvikling og problemløsning.

«Ingen av oss er upåvirket av koronasituasjonen - sykdomsfaren og smittevernstiltakene har påvirket hvordan vi lever livene våre. Selv om korona skaper usikkerhet, gir den faktisk også gode muligheter til å tenke nytt og kreativt.»


Med dette som utgangspunkt utfordrer vi Bodøelevene! De skal være problemløsere og skape nye idéer for fremtiden.

Under arbeidstittelen "Livet i en boble" får lærer/elever flere problemstillinger å velge mellom.

Thumbnail image001 1

Innovasjonscampen «Livet i en boble» gjennomføres i uke 50. Vi legger opp til et fleksibelt program, som lærerne tilpasser etter ønske.

Mandag 07.12. 20 avsløres oppdraget og lærerne setter av den tiden de ønsker frem til innleveringsfrist torsdag 10. desember kl.15:00. Gode idéer premieres!

KREATIVITET – PROBLEMLØSNING - SKAPERGLEDE

Skjermbilde 2020 11 27 kl 14 45 44