Vesterålen er med på laget

BO OG SORTLAND

To nye kommuner er nå med i Ungt Entreprenørskap. Sortland og Bø i Vesterålen er allerede godt i gang med entreprenørskap i skolene.

De to kommunene har inngått samarbeid og medlemskap med Ungt Entreprenørskap Nordland. Skolene i kommunene har lang og god erfaring med entreprenørskap. Over tre hundre elever har de siste tre årene drevet Elevbedrift på Sortland Ungdomsskole.

GODKJENT VESTERALEN

Også i år er Raven Kvalsvik godt i gang med sine elever i valgfag. I år er det så langt to Elevbedrifter som er i full gang. Sortland Knivsmed EB og Good Food EB. De skal produsere treprodukt som kniver, fjøler og ostehøvler. I tillegg ønsker de å drive kantine selv på fredager.


Tre radmenn

Går samlet i Ungt Entreprenørskap

Tre fremoverlente Rådmenn på Helgeland går sammen om satsingen på entreprenørskap. Et enstemmig kommunestyre i Vefsn, Grane og Hattfjelldal har besluttet at skolene gis muligheter gjennom Ungt Entreprenørskap.

Samarbeidet mellom Ungt Entreprenørskap og kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal finansieres nå via Studiesenter Vefsn/RKK. Fra venstre står: Stian Skjærvik, Hattfjelldal- Erlend Eriksen, Vefsn og Øyvind Toft, Grane.

Et samlet kommunestyret i Vefsn sluttet seg til at entreprenørskap i grunnskolen er mer enn en sak for skole og oppvekst, men samfunnsutvikling da de fattet følgende vedtak ;

Skjermbilde 2020 09 18 kl 12 50 51

«Selv om tjenestene fra Ungt Entreprenørskap er rettet mot skole, så er det viktig å avklare at en avtale isolert sett ikke bare kan ses på som en sak for tjenesteområdet oppvekst. Entreprenørskap i utdanning handler om å skape bolyst og muligheter i eget lokalsamfunn og region. Her er det viktig at det blir et samspill mellom næring og utdanning i kommunene.

I flere kommuner er samarbeid mellom Ungt Entreprenørskap, skole og lokalt næringsliv en del av næringsplanen» heter det i vedtaket.

Fordeler med medlemskap

Fra høsten må kommunen være medlem for at elever og skoler kan delta. Medlemskapet er basert på en fast del på kr 10 000,- som en utvidet avtale med tillegg på kr 4,- pr. innbygger.

Fra Ungt Entreprenørskap vil alle skoler blant annet få tilbud om programmet Vårt Lokalsamfunn og Økonomi og Karrierevalg i samarbeid med Sparebank1 Nord-Norge. Elevbedrifter får nettbank og vipps-konto. Les mer her: Entreprenørskap i kommunen