Et sted å være i Nordland

Med støtte fra GjensidigeStiftelsen skal vi samle vi elever til et kreativt verksted der de skal løse utfordringen tilknyttet et konkret lokale i sitt nærmiljø. Elevene skal utvikle ideer og løsninger til aktiviteter og sosiale treffpunkt – et sted å henge!

Steve Gjensidige Stiftelsen

Målgruppen er elever på ungdomstrinn og videregående skoler. Vi velger ut seks mindre steder i Nordland der prosjektet gjennomføres. Videre involverer vi representanter fra ulike lag og foreninger lokalt, som kan bidra til videreføring av elevenes ideer. – Akkurat hvilke lokalsamfunn vi skal jobbe med er ennå ikke bestemt, men de vil være i hele fylket, sier daglig leder Steve Hernes i Ungt Entreprenørskap Nordland.

Illustrasjon Gjensidigestiftelsen

Samarbeid med lokale foreninger

I mange lokalsamfunn er det stort behov for et møtested for ungdom, spesielt de som ikke er aktive innen organisert idrett og kultur. Det er ofte tilgjengelige lokaler, som med rette innhold og riktige fasiliteter kan bli ungdommens nye møteplass.

- For å skape en arena der de unge vil henge, må ungdommen selv forme det. Sammen med lokale lag og foreninger, der det tas utgangspunkt i et eller flere konkrete lokaler som kan benyttes, og hvor elevene gis mulighet til å medvirke er begrunnelse for hvorfor prosjektet fikk støtte, sier Trond Stubberud og Ole Løberg, tillitsvalgte i Nordland i GjensidigeStiftelsen som støtter prosjektet med 300 000 kroner.

Målsettingen er at elevenes konkrete ideer skal realiseres i samarbeid med kommune, eier av lokale og lokale lag/foreninger som kan stå for drift og innhold. - Det er nettopp slike prosjekter vi leter etter, og jeg håper at dette kan være til inspirasjon for andre, sier Trond Stubberud og Ole Løberg.

Alle Gjensidige Stiftelsen
Gjensidige Stiftelsen Logo

Gjensidigestiftelsen jobber for å skape et tryggere, sunnere og mer aktivt samfunn gjennom å støtte ildsjeler og frivillige organisasjoner. Som største eier i Gjensidige med 62,24 prosent av aksjene, er vi med på å videreføre 200 års forsikringshistorie i Norge.

Fra og med etableringen i oktober 2007 og frem til og med 2020 har Gjensidigestiftelsen tildelt rundt 2,7 milliarder kroner til omtrent 8500 ulike prosjekter for å fremme trygghet og helse. Les mer på www.gjensidigestiftelsen.no