Årets Entreprenørskapslærer

Hvert år deler Hovedorganisasjonen Virke og Ungt Entreprenørskap ut pris for Årets Entreprenørskapslærer. Prisen går til lærere /forelesere som tilrettelegger for at elever og studenter kan utvikle sin evne til å ta initiativ, beslutninger og til å samarbeide med andre for å skape nye løsninger.

NORDLANDS KANDIDAT I 2023

Rven

UE Nordland nominerer Raven Kvalsvik - Sortland ungdomsskole

Raven får prisen for at han i en årrekke har arbeidet systematisk og målrettet med å trene elevene til å se muligheter og gjøre noe med dem. Han oppfordrer elevene til å bruke iboende ressurser og skape sine egne prosjekter med indre motivasjon og eierskap.

Raven har fokus på kreativitet og innovasjon og ser skolemotivasjonen øke når elevene skaper verdier – både for seg selv og andre. Ved bruk av elevbedrift som metode for læring utfordrer, styrker og motiverer han elevene sine. Han gir elevene mye frihet i faget, stoler på dem, og tør å sende dem ut på egen hånd. «De skal selv forme sin bedrift, mens jeg veileder og støtter», sier Raven. Han vil alltid det beste for elevene og strekker seg langt for at hver enkelt elev blir sett og hørt.

"Det er så fortjent!!"
Roper en av 10. klassingene når Raven Kvalsvik ble kåret til årets entreprenørskapslærer i Nordland 2023.
RAVEN

Mange elever presterer på en helt ny måte!

"Elevene er motiverte, og bedriftene er babyene deres. Mange elever presterer på en helt annen måte når de får jobbe tverrfaglig igjennom elevbedriftsmetoden. De lærer mye, også norsk og matte, for eksempel hvordan de skal sette opp budsjett eller forholde seg til avtaler. Det er utrolig mye læring i faget.»"
Årets Entreprenørskapslærer Raven Kvalsvik