«Det er lettere å lære når man har det gøy»

Microsoft Teams image 10

Hvordan få gode innspill fra barn om hvordan kommunen kan bli et bedre sted å bo?

Dette var utgangspunktet da Fjord kommune gjennomførte programmet SMART forrige uke. Alle mellomtrinnselever ved de 3 barneskolene i Fjord fikk en skoleuke utenom det vanlige hvor de fikk trene på kreativitet, å avdekke behov, utvikle ideer og deretter bygge en prototype/modell av ideene sine.

Elevene viste stort engasjement gjennom hele uka, og hadde svært mange gode ideer til hva de synes hadde vært viktig å få til i kommunen.

"Vi liker å samarbeide og å tenke ut nye ideer"
Elev 7. trinn Fjord kommune

Og det er nettopp dette elevene får gjøre i SMART. Elevene får selv se etter muligheter og finne nye løsninger sammen gjennom en kreativ og skapende prosess.

«Det er lettere å lære når man har det gøy!» konstaterte en av elevene entusiastisk.

Etter tre dager med høyt engasjement og aktiv jobbing var det klart for å vise frem det de 22 ulike gruppene hadde jobbet frem. Alle elevene stilte ut sine prototyper/modeller og presenterte det for hverandre, lærere, Ungt Entreprenørskap og for ordfører i kommunen. Det var en stolt og tydelig rørt ordfører Eva Hove som takket elevene for gode innspill:

"Det er ingen ting som er så kjekt som å se fornøyde elever som har lært mye. Vi tar med oss innspillene, som jeg synes var veldig gode. Vi vil bruke disse innspillene til å gjøre Fjord til en enda bedre kommune!"
Eva Hove, ordfører Fjord kommune

Å samle alle skolene i en kommune og la elevene presentere sine ideer for ordfører og hverandre er en veldig inspirerende måte å avslutte en uke med SMART på.

Under kan dere se eksempler på noen av ideene som ble presentert.

Microsoft Teams image 11
Microsoft Teams image 12
Microsoft Teams image 13
Microsoft Teams image 14
Microsoft Teams image 16
Microsoft Teams image 17
IMG 8150

Synes du dette hørtes spennende ut?

Her kan du lese mer om SMART.

Ønsker du å gjennomføre SMART på din skole eller i din kommune?

Ta kontakt med en av våre rådgivere.