Hvordan skape et mer levende sentrum?

Dette har 500 studenter fått bryne seg på under Innovasjonscamp i Molde og Kristiansund.

De siste dagene har ca. 500 førsteårsstudenter fra Høgskolen i Molde, med studiested i Molde og Kristiansund deltatt på Innovasjonscamp, arrangert av Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal. Innovasjonscamp er en idékonkurranse, og en læringsmetode for kreativitet og nytenking. Studentene har fått bryne seg på reelle og relevante problemstillinger gitt av næringslivet, og de har jobbet sammen i grupper for å komme fram til løsninger.

Rektor
Rektor Steinar Kristoffersen ønsker velkommen til Innovasjonscampen.

Angvik Eiendom har vært oppdragsgiver under denne campen - som har hatt «Levende sentrum» som tema. Oppdraget studentene fikk var å komme med en idé som kan bidra til å skape et mer levende sentrum i studentbyene deres, Molde og Kristiansund. Viktige fokusområder har vært bærekraft, kreativitet og hvordan gjøre byene attraktive.

Angvik
Kristine Gautvik fra oppdragsgiver Angvik Eiendom.

Løsningene til studentene har dreid seg om å starte studenthus og ungdomshus med ulikt program som live-musikk, visning av fotballkamper og quiz-kvelder, og generelt skape et sosialt samlepunkt for ungdom og studenter. Flere foreslo å bygge et tak over torget for å verne arrangementer og for å kunne ha aktiviteter og sammenkomster, uten å bli hindret av dårlig vær. Andre idéer har vært å ha en mathall i sentrum og arrangere årlig matfestival. Å lage en gågate gjennom sentrum for å trekke til seg flere folk, begrense støy fra trafikk og skape et stort og åpent byområde, har vært et gjennomgående forslag. Kunnskapspark i Kristiansund, flytende torg i Kristiansund, Akvarium i Molde, pariserhjul i Molde, sandstrand i sentrum, vitenskapssenter og undersjøisk restaurant ble også foreslått.

Studenter
Campus i Molde.

De som juryen synes hadde det aller beste forslaget i Molde, pitchet idéen om å ha en grønn og energiskapende gang- og sykkelvei langs moldeelva mellom Roseby og Brunvollkvartalet. Stien skal binde de to kjøpesentrene sammen. I tillegg vil energien som skapes fra de som går og sykler på stien bli lagret og brukt til å lyse opp stien når det er mørkt, samt lade el-biler, sykler, og sparkesykler. Vinnergruppa bestod av Bernhard Selvaag-Hagen (19), Sigrid Skjølberg (18), Kasper Vik (19) og Ruben Madsen (23).

Vinnere Inno Camp 1536x1031
Vinnerne av Innovasjonscampen i Molde. Foto: Arild Waagbø.

I Kristiansund var det idéen om å bygge et undervannsakvarium/museum med spisemuligheter som gikk helt til topps. Denne gruppa har levert en innovativ og bærekraftig løsning, kombinert med en helhetlig samfunnsnytte, i følge juryen. Dette vil komme fastboende, studenter og turister til nytte, og vil også gi mulighet for å lære om livet i havet. Vinnergruppa bestod av Emma, Eline, Mikkel og Øystein.

Vinner krsund
Vinnerne av Innovasjonscampen i Kristiansund

Lokalt arbeids- og næringsliv har vært tett involvert gjennom hele prosessen og bidratt med fagforedrag, mentorhjelp til de ulike gruppene og ikke minst stilt som jury for hele 85 grupper. Totalt har over 30 ulike aktører vært involvert. Vi takker for god hjelp og tett samarbeid!