Tilbud for videregående skole 23/24 - Møre og Romsdal

Ungdomsbedrift

Med programmet Ungdomsbedrift får du muligheten til å starte, drive og avvikle en egen bedrift. Man jobber i team, og sammen får man virkelig sette egne idéer til liv, og ikke minst testet teorien man lærer på skolebenken, i praksis. Gjennom idéutviklingsprosesser, kreativ tenking og samarbeid med lokalt næringsliv jobber må man jobbe sammen for å nå et felles mål. Her snakker vi håndtering av ungdomsbedriftens økonomi, markedsføring, salg, hvordan distribuere produktet og mye mer. Ungdomsbedrift bygger på å "lære ved å gjøre" og det er nettopp det dere får muligheten til ved å ha dette programmet. Les mer om hva Ungdomsbedrift er via linken i overskriften.

Balance vinner

Ungdomsbedriften Balance på FM UB 2023.

Se kurs og tilbud for ungdomsbedrift skoleåret 23/24 her


ØkonoMIN

Dette er et program forankret i overordnet del av læreplanverket i matematikk og samfunnsfag, og skal gi elevene grunnleggende økonomikunnskaper. Elevene får sette opp budsjett, ta valg om forbruk og lån og får reflektere over verdien av å ha en langsiktig spareplan. Programmet gjennomføres i samarbeid med Sparebanken Møre.


Registrering

Innovasjonscamp

Innovasjonscamp er et program med fokus på kreativitet, skaperglede og nyskaping. Programmet blir ofte brukt som oppstart på ungdomsbedrift for å sette i gang idéprosessen. Det er en idékonkurranse hvor elevene får et reelt oppdrag de skal finne en løsning på, innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Ved å jobbe i grupper skal elevene presentere løsningene foran en jury som vil kåre vinner utifra noen gitte kriterier. Programmet går over en tidsperiode på 2 dager og arrangeres på forespørsel fra den enkelte skole.

UE Scene LQ

Kontaktpersoner for videregående:

Portrett Mirinda 2
Miranda Ørke
Rådgiver vgs. Nordmøre og Romsdal
Microsoft Teams image 8
Kristine Oda Walderhaug Sæther
Rådgiver vgs. Sunnmøre