Årsmelding 2023: Møre og Romsdal

Balance vinner 23

Høy aktivitet og god vekst i 2023

Ungt Entreprenørskap inspirerer unge til å tenke nytt og skape verdier. Det gjør vi gjennom å tilby entreprenørskapsprogrammer i hele utdanningsløpet, samtidig som arbeids- og næringslivet kobles tett på skole og akademia.


UE Møre og Romsdal har hatt høy aktivitet og god vekst også i 2023. I grunnskolen har hele 1547 elever fått utfordret kreativiteten sin gjennom SMART-programmet, mens rekordhøye 563 elever har etablert sin egen Elevbedrift på ungdomsskolen. I videregående har vi 20% vekst i elever som har gjennomført Ungdomsbedriftsprogrammet, slik at nærmere 450 elever har fått erfare å starte, utvikle og drive sin egen bedrift. I høyere utdanning har vi lansert og etablert Innovasjon i Praksis som et nytt program i høyere utdanning, samtidig som vi fortsatt har fokus på Studentbedriftprogrammet.


Vi gleder oss over at stadig flere lærere, skoler og kommuner setter entreprenørskap i utdanning på planen - og at arbeids- og næringslivet ønsker å bidra for å skape virkelighetsnære læringsarenaer. Inspirerte lærere og forelesere, og godt samarbeid med næringslivet, er helt avgjørende for å få mer entreprenørskap i skolen. I Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal skal vi stå på videre for å få med enda flere, og samtidig fortsette å beholde tilliten og begeistre de aktørene som allerede er med. Kursen holdes stødig forover og oppover. For innovatører trengs overalt.


Lars Øyvind Baltzersen, daglig leder, Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal


Aktiviteter 2023

UE MR engasjerte 13 416 elever og studenter i en rekke ulike aktiviteter i 2023.

Figuren nedenfor viser utviklingen i antall elever som gjennomfører kjerneprogrammene SMART, Elevbedrift, Ungdomsbedrift og Studentbedrift de siste 3 år.


Aktivitetsutvikling

16 kommuner har hittil signert samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal. Disse er Ålesund, Molde, Kristiansund, Aure, Aukra, Fjord, Giske, Hareid, Ørsta, Rauma, Sula, Sunndal, Sykkylven, Tingvoll, Ulstein og Vestnes. Vi har fokus på å inngå samarbeidsavtaler med øvrige kommuner i 2024. Vi prioriterer ressurser til å levere entreprenørskapsaktiviteter til samarbeidskommunene, og resultatene ser vi gjennom veksten i gjennomførte elevaktiviteter i 2023. UE og kommunene samarbeider om å konkretisere aktivitetsoversikter, årshjul og plan for implementering av aktiviteter.


Høydepunkter i 2023


Høyere utdanning

827 studenttreff

26 studenter i studentbedrift (forskjøvet registrering til 2024)
140 studenter i Innovasjon i Praksis

580 studenter i Innovasjonscamp

Easywaste teamet

Avfallsbøtta "Åge" vant Fylkesmesterskap Studentbedrift
EasyWaste SB fra NTNU Ålesund vant med sin avfallsbøtte “Åge” årets FM SB. Sammen med Akrida SB representerte de Møre og Romsdal i NM i Oslo i juni. Blant 21 deltagende studentbedrifter på NM vant NTNU-bedriftene to priser: EasyWaste SB vant prisen for Beste HR-bedrift, mens Akrida SB tok hjem seieren som Beste sosiale entreprenør.

Ii P 23

Innovasjon i Praksis – vi utvider tilbudet

Innovasjon i Praksis skaper en sterk kobling mellom utdanning og arbeidsliv, og gir viktig og relevant trening i entreprenørielle ferdigheter for studenter som snart skal ut i jobb.

Denne høsten har vi utvidet tilbudet med Innovasjon i Praksis, og i tillegg til 100 studenter fra sykepleie og IT, har også 40 vernepleierstudenter ved Høgskolen i Molde gjennomført det nye intraprenørskapsprogrammet for høyere utdanning.

Innovasjon i Praksis (IiP) er nå tatt inn som et nasjonalt program i Ungt Entreprenørskap, og i oktober var 9 UE-rådgivere fra hele landet i Molde for å delta på UE Norges interne opplæringsprogram for IiP. I tillegg til faglig opplæring med prosess og struktur, deltok de som studenter under gjennomføringen ved HiMolde.


Videregående skole

2381 elevaktiviteter i vgs.
953 elever i Innovasjonscamp

448 elever i Ungdomsbedrift

Fmub23a
Fmub23
Fmub23b
Fmub23d
Fmub23e
Fmub23 vinner

Fylkesmesterskap for Ungdomsbedrifter 2023
Under Fylkesmesterskapet for Ungdomsbedrifter 15. mars var bærekraftig fuglemat, resirkulerte bordbrikker, digital plattform for å bygge bro mellom generasjoner, låsemekanismer til avfallsdunker og multifunksjonelle kjøkkenredskap noen av ideene elevene presenterte.

Det ble kåret vinnere i 15 kategorier, og fire av bedriftene vant gullbillett til Norgesmesterskapet for Ungdomsbedrift. Her kan du få et lite innblikk i stemningen som skapes når framtidens innovatører møtes:

Balance UB 1

Norges mest bærekraftige ungdomsbedrift kommer fra Møre og Romsdal

Norgesmesterskap for Ungdomsbedrift gikk av stabelen 27-28. april i Lillestrøm. Der møttes landets 71 beste ungdomsbedrifter, deriblant fire fra Møre og Romsdal for å vise frem sine ideer på stand, i intervju med jury og via scenepitch. Det ble delt ut 14 priser, og ungdomsbedriften Balance UB fra Molde vgs. tok førsteplassen i Beste HR-bedrift og Bærekraftprisen.

Camp circular banner

Camp Circular - Elever med sirkulære forretningsmodeller!

"Kom med en ide til et nytt konsept/produkt/tjeneste som tar utgangspunkt i prinsippene om sirkulær økonomi". Det var oppdraget 350 vgs-elever jobbet iherdig med å løse gjennom den digitale innovasjonscampen Camp Circular som UE arrangerte i tett samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune og en rekke aktører fra næringslivet våren 2023.

Elevene viste stor grad av innovasjon og nytenkning, og flere av ideene som ble utviklet under innovasjonscampen ble videreført i ungdomsbedrifter høsten 2023. Les mer om Camp Circular her.

I 2024 planlegger vi en tilsvarende Innovasjonscamp for elever i hele fylket, denne gangen med havet som tema og flere nye samarbeidspartnere (NTNU, Fagskolen i Møre og Romsdal, Vard Group m. fl). Vi inkluderer også ungdomsskolen i dette prosjektet i 2024.

Nytt økonomiprogram i videregående skole


Bilde Okono MIN

Sammen med Sparebanken Møre har Ungt Entreprenørskap i en årrekke levert praktisk økonomiopplæring til skolene i Møre og Romsdal. Høsten 2023 lanserte UE et helt nytt og oppdatert undervisningsprogram for elever i videregående skole; ØkonoMIN.

Gjennom programmet jobber elevene i en økonomiapp der de skal gjøre aktive valg når det kommer til fremtidig forventet inntekt, gjeld, bolig, forbruk mm., som så vil påvirke deres mulighet til å spare til bolig.

50 bankrådgivere er gjennom høsten kurset i undervisningsprogrammet, og er nå klare til å dra ut til skolene i Møre og Romsdal. Les mer om de første gjennomføringene i fylket her: ØkonoMIN


Grunnskole

7 410 elevaktiviteter i grunnskolen

563 elever gjennomført Elevbedrift
1 012 elever gjennomført Innovasjonscamp

1 547 elever gjennomført SMART

E Bsmarthjelpen

Elevbedrift - nå ser vi et skikkelig løft!

Elevbedriftsåret 2023 har satt nye rekorder. Hele 760 elever har hatt Kick-Off med Ungt Entreprenørskap, og 563 elever var registrert med elevbedrift i året som gikk. Antall registreringer har økt kraftig det siste halve året, og det er et sterkt signal om at vi etablerer et godt fotfeste for programmet i ungdomsskolen. Vi vil trolig se en kraftig vekst i perioden framover.

I april arrangerte vi regionmesterskap for elevbedrifter for aller første gang i fylket vårt. Rundt 170 elever fra ulike skoler i hele fylket deltok på de tre arrangementene i Kristiansund, Molde og Ålesund.

I september samlet vi 25 lærere fra hele fylket til inspirasjonssamling for elevbedriftslærere. På samlingen i Molde kurset vi lærerne i elevbedriftsmetoden, og la til rette for erfaringsdeling og nettverksbygging på tvers av skolene. Dette ble et inspirerende og hyggelig møte, og vi ønsker å gjøre dette til en årlig samling for både nye og erfarne elevbedriftslærere.SMART sjomat

SMART - Når fasiten uteblir trer kreativiteten frem!

SMART inneholder varierte dager med skaperglede og opplæring i innovasjonsprosess, med gode muligheter for å involvere lokalmiljøet. SMART har virkelig blitt et populært program på mellomtrinnet, og hele 1 547 elever har i kalenderåret 2023 gjennomført SMART.


Vi har tilbudt SMART i fire ulike varianter; Hverdags-SMART, SMART Remidt (gjenvinning), SMART–First Lego League og SMART sjømat. Vi gleder oss over alle de SMARTe elevene vi møter rundt omkring, og over alle lærerne, skolene og kommunene som ser at dette er en god metode for å jobbe med kreativitet, mestring og samarbeid med næringslivet.Årsregnskap 2023

Årsregnskapet blir lagt ut etter årsmøtet 22. april.