Foredragsholdere

Grete N

Grete Nykkelmo
Administrerende direktør Ungt Entreprenørskap Norge

Grete er utdannet sivilingeniør (elektro) fra NTNU i Trondheim, og har erfaring fra ledende stillinger i bl.a. Telenor, Statkraft og Veidekke der hun bl.a. jobbet med kommunikasjon og employer branding før hun kom til Ungt Entreprenørskap i 2017. Grete har også erfaring som toppidrettsutøver i to ulike idretter (langrenn og skiskyting) gjennom mange år.

"I Ungt Entreprenørskap er vårt budskap til ungdommen: Se mulighetene, og gjør noe med dem! Det passer veldig godt også på meg og mitt liv - og dermed også på min motivasjon for å jobbe med ungdom her i Ungt Entreprenørskap."
Grete Nykkelmo

Vemund R

Vemund Ruud
Rådgiver i Ungt Entreprenørskap Agder

Vemund har arbeidet 16 år i skolen, hovedsakelig på videregående skole. Han har de siste 7 årene vært ansatt som rådgiver i Ungt Entreprenørskap. Her har han arrangert en rekke aktiviteter i samarbeid med Universitetet i Agder, blant annet det årlige EVU-kurset i pedagogisk entreprenørskap, og DEKOMP-kurs med fokus på Fagfornyelsen. Han liker seg når strategier og fine ord blir praktisk og forståelig.


Anne A

Anne Selvik Ask
Instituttleder ved Universitetet i Agder

Anne er tidligere kåret til årets entreprenørskapslærer i Norge! Anne har arbeidet med entreprenørskap som læringsstrategi inn mot sine lærerstudenter siden 2000, og hun har utviklet flere studiepoenggivende kurs i entreprenørskap som deltagerne har gitt fantastisk høy score på! Hun har også vært delaktig i utarbeidelsen av de nye læreplanene.


Ina

Ina Therese Lindvik Nornes
Entreprenørskapsinspirator i Ungt Entreprenørskap Rogaland

Ina Therese tok i bruk Ungdomsbedrift som metode på restaurant- og matfag tilbake i 2008. I 2013-2017 jobbet hun som elevbedriftslærer i valgfag og arbeidslivsfag på Håvåsen ungdomsskole i Haugesund. Ina Therese har et brennende engasjement for elevbedrifter og er i dag Entreprenørskapsinspirator i Ungt Entreprenørskap Rogaland. Hun er utdannet kokk og har eget cateringfirma i tillegg til at hun har eget program på Matkanalen. Denne dama er full av energi! Nå får du høre henne fortelle hvordan du kan få glede av Elevbedrift i egen undervisning!


Jan Erik

Jan Erik Jacobsen
Pedagogisk fagansvarlig i Ungt Entreprenørskap Rogaland

Jan Erik er utdannet naturfag-, matematikk- og musikklærer med erfaring både fra skoleverket i Sandnes og i skoleadministrasjonen i Stavanger kommune. Jan Erik har hjerte for elevaktive læringsformer og har snart 12 års fartstid i Ungt Entreprenørskap Rogaland hvor han i dag jobber med videregående skole og høyere utdanning.


Kenneth S

Kenneth Stevenson
Lærer Høyland ungdomsskole

Kenneth har erfaring som lærer både på videregående og i ungdomsskolen. Han har hatt både Ungdomsbedrift på medier- og kommunikasjon på videregående skole og Elevbedrift i Produksjon av varer og tjenester på ungdomsskolen. Kenneth har bakgrunn som freelancer for NRK og TV2 i Bergen, har jobbet som produsent for TVP og Bitmap AS i Stavanger samt at han har mange års erfaring som selvstendig næringsdrivende. Kenneth jobber i dag ved Høyland ungdomsskole i Sandnes hvor han også er pedagogisk IKT-veileder. Han har også vært med i Udir sin arbeidsgruppe for å fornye Produksjon av varer og tjenester i forbindelse med Fagfornyelsen.


Maria W2

Maria Wiesener
Lærer ved Sommerlyst skole i Tromsø

Maria har fagene norsk, KRLE og samfunnsfag, og har vært koordinator i samarbeidet med Ungt Entreprenørskap om tverrfaglig Elevbedrift dette skoleåret.


Maria G2

Maria Gudmundsen
Prosjektleder i Ungt Entreprenørskap Troms

Maria har lærerbakgrunn, og er glødende opptatt av å gjøre læring relevant og virkelighetsnært for elevene.


Gro P

Gro B Eriksson
Lærer Karmsund videregående skole

Gro Birgitte Eriksson er adjunkt med opprykk, utdannet faglærer innen restaurant- og matfag. Hun har drevet med entreprenørskap og ungdomsbedrifter i 8 år. Hun mener Ungdomsbedrift gir mulighet for differensiering, er et godt verktøy for å nå målene på tvers over fagene, og det gir elevene praktisk erfaring i ulike ferdigheter som arbeidsmarkedet etterspør.


Hilde D

Hilde Iren Dølheim
Lærer ved Hjalmar Johansen videregående skole

Hilde Iren er utdannet grafisk designer, hun er billedkunstner i tillegg til at hun er lektor med kompetanse innenfor medie- og kunstfag. Hun har jobbet i videregående skole i 16 år hvorav 15 av dem med entreprenørskap.


Kjersti V2

Kjersti Veel Krauss
Lærer ved Hjalmar Johansen videregående skole

Kjersti er utdannet journalist, er fotograf med fagbrev og har i tillegg pedagogikk. Hun har jobbet som vikarlærer på videregående skole i fem år, har vært selvstendig næringsdrivende i 13 år og er en av gründerne bak journalistnettverket Norpublica.


Judith K

Judith Klein
Samfunnsgeograf og lektor

Judith har jobbet som lærer i barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Hun er doktorgradsstipendiat ved Senter for Samarbeidslæring for bærekraftig utvikling ved Høgskolen i Innlandet, hvor hun forsker på bærekraftig utvikling og globalt medborgerskap i ulike lands læreplaner. På oppdrag for Utdanningsdirektoratet har Judith jobbet med utvikling av de nye læreplanene gjennom hele prosessen. Hun satt i tverrfaglig læreplangruppe, hvor hun hadde særlig ansvar for integrering av de tverrfaglige temaene på tvers av fag. Hun satt også i kjerneelementgruppen for samfunnsfag, historie og geografi. Utover dette har Judith 15 års erfaring fra miljø og utviklingsorganisasjoner.


Henrikog Knut

Henrik Foss og Knut Handeland
Tryggheim videregåande skule

Henrik og Knut ble kåret til Årets entreprenørskapslærere i 2019 av Hovedorganisasjonen Virke og Ungt Entreprenørskap. I juryens begrunnelse heter det: “Årets vinnere er lærere i fellesfagene på yrkesfag. De mener erfaringslæring bidrar til å gjøre de teoretiske fagene mer relevant for elevene".

Henrik Foss har arbeidd som lærar på Tryggheim vidaregåande skule på Jæren sidan 2014. Henrik underviser i norsk og programfaget entreprenørskap og bedriftsutvikling. Han har 14 skuletimar i veka saman med bror, far og mentor Knut Handeland.

Knut Handeland har jobba på Tryggheim vidaregåande skule sidan 1998. Knut underviser hovudsakleg i norsk og entreprenørskap og bedriftsutvikling. Han har 14 timar i tospann med bror, son og trekkspelar Henrik Foss.


Hedvig B

Hedvig Bengtson
Jurist og seniorrådgiver, Patentstyret

Hedvig er ansatt i Juridisk og internasjonal stab i Patentstyret. Hun er prosjektleder for norske myndigheters nettside mot piratkopiering og varemerkeforfalskning, velgekte.no. Hun koordinerer også myndighetsnettverk mot inngrep i immaterialrettigheter, som består av ti ulike myndigheter som er involvert i piratkopieringsproblematikk på forskjellige måter.

Hedvig brenner for at ungdom, som skal forme fremtiden og fremtidige arbeidsplasser, vet og har lært at det er tiltak de kan gjøre for at andre ikke skal stjele og snylte på deres kreative innsats. Det er også veldig viktig at unge mennesker forstår at de må respektere andres rettigheter, og at de ser hvilke konsekvenser det har for samfunnet og for den enkelte hvis vi ikke respekterer immateriale rettigheter.