Livet etter studentbedrift

SB INN

Det finnes en rekke muligheter for deg som ønsker å videreføre din studentbedrift og enten er klar for å opprette eget selskap, eller bare ønsker å lære mer. På denne siden finner du en oversikt over de ulike ressursene du som ung gründer har i vårt fylke.

Dette er ikke en fullstendig liste, og den vil oppdateres regelmessig når nye tilbud oppstår. Innledningsvis har vi satt opp en "mini-ordbok" som forklarer noen viktige begreper:

Inkubator
En inkubator er en organisasjon som tilrettelegger ressurser til ulike startups, gründere og virksomheter som forsøker å etablere en ny kommersiell satsning. En inkubator kan for eksempel tilby kontorfasiliteter, administrative tjenester, rådgivning, hjelp til nettverksbygging og hjelp til å få tak i finansiell bistand.

Akseleratorprogram
Et akseleratorprogram er et program for oppstartsbedrifter, som har som hovedmål å lære bedriftene å konkurrere og vokse i moderne markeder. Et akseleratorprogram kan variere i lengde, men varer typisk sett 6-12 måneder, hvor deltagerne deltar på kurs, workshops, fundraiser-events og andre arenaer som forbereder dem til å sette sin idé ut i livet.

Fond
Et fond er en investeringsportefølje der midlene kan kommer fra private eller offentlige kilder. Det finnes ulike entreprenørskaps- og venturekapitalfond som gründere kan søke støtte fra for å realisere sine idéer.

Næringshage
Næringshager er institusjoner som samler næringslivsressursene i lokalområder på én plass. Dette sikrer at gründere og oppstartsbedrifter kan samhandle, samarbeide og lære av etablerte aktører. Hovedmålet med næringshageprogrammet er å bidra til innovasjon og utvikling i allerede eksisterende bedrifter, og oppstart av nye bedrifter, med fokus på distriktene rundt om i landet.

Etablererkurs i Innlandet

Brenner du for en idé og ønsker innspill på hvordan du kan utvikle den videre? Går du med tanker om å starte egen bedrift, men lurer på hvor du skal begynne? Har du bestemt deg for å satse og ønsker gode støttespillere på veien?

Da bør du melde deg på Etablererkurs! Her finner du informasjon om kursene i alle fylkets regioner.

Klosser inkubator

Klosser Innovasjons inkubatorprogram bistår startups og bedrifter i ulike bransjer med å utvikle, finansiere og realisere sine planer og forretningsideer. Deres inkubasjonsprogram er en del av det nasjonale inkubatorprogrammet til Siva.

Skåppå inkubator

Skåppå inkubator kan hjelpe deg som er i gründerfasen med å utvikle forretningsideen din videre. Forretningsideen din vil bli vurdert ut ifra kriterier som innovasjonshøyde og vekstpotensial, samt gründernes kompetanse og evne til å gjennomføre prosjektet, samt vilje til å ta risiko i form av egne midler.

VAAGER oppstart

Har du en idé, men mangler støtte og hjelp på veien for å realisere den? Da kan VAAGER oppstart hjelpe deg via sitt inkubatorprogram. Inkubatoren til VAAGER bistår gründere fra idéfase til vekst gjennom kompetanse, nettverk og kapital.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge er Statens og Fylkeskommunens verktøy for å sikre verdiskapende næringsutvikling. Gjennom å finansiere prosjekter og heve kompetansen til bedrifter med ambisjoner om vekst og eksport, er de med på å skape fremtidens arbeidsplasser. Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, bærekraftig vekst og eksport, og utvikling i distriktene. Dette gjøres gjennom en rekke tjenester innen finansiering, rådgivning, profilering, nettverk og kompetansebygging.

Du finner Innovasjon Norges kontorer i alle landets fylker, i tillegg til en rekke utenlandskontorer. Finn ditt nærmeste kontor her.