Konkurransekriterier

Bedriftene som deltar, vil konkurrere om å bli Innlandets beste studentbedrift og vurderes ut fra følgende kriterier:

  • Har studentbedriften arbeidet med et nyskapende konsept med høy innovasjonsgrad?

  • Dekker bedriftens produkt et behov i markedet som bidrar til økonomisk, kulturell og/eller sosial verdiskaping? Er betalingsvillighet for produktet eller tjenesten, også internasjonalt, sannsynliggjort?

  • Tar bedriften hensyn til én eller flere bærekraftsutfordringer? Hvilke bærekraftige vurderinger og tiltak har bedriften gjort?

  • Er det sannsynlighet for vekst i det aktuelle markedet, også internasjonalt, og har bedriften en ambisiøs og realistisk plan for sin vekst – gjerne også utover Studentbedriftens levetid?

  • Har bedriften identifisert, utnyttet og utviklet sitt nettverk i verdikjeden? Gis det gode vurderinger av aktuelle distribusjonskanaler eller etablering og bruk av slike?

  • Kan bedriften på sikt gi avkastning til eiere og interessenter, og/eller har bedriften betydning for enkeltpersoners og gruppers livsvilkår? Er risikoaspektene identifisert og vurdert håndterbare, og forsvarer avkastningspotensial risikonivået?

  • Fremstår bedriften troverdig med ambisiøse og gjennomførbare mål? Viser deltakerne i bedriften nødvendig handlekraft, samarbeidsevne og pågangsmot?