2. Beste regnskap

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Er resultatregnskap og balanserapport riktig?
 • Har ungdomsbedriften løpende (månedlig) avstemning av regnskap mot bankkonto, kundefordringer og leverandørgjeld?
 • Har ungdomsbedriften gode rutiner for å sikre dokumentasjon av økonomiske hendelser (inntekter, kostnader, andeler etc.)?
  • Er bilag tatt vare på og lagt ved bokføringen?
  • Er det system i bilagene, og er bilagene gyldige bilag?
 • Viser ungdomsbedriften god forståelse for økonomi og regnskap?
  • Kan bedriften gi ett eksempel på hvordan regnskapsføringen ble brukt som et styringsverktøy?

Skriftlig materiell som sendes inn ved påmelding:

 • Resultatregnskap og balanserapport.
 • En beskrivelse (maks 2 A4-sider) i PDF-format som inneholder:
  • Navn på konkurransen «Beste regnskap».
  • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
  • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
  • Kort beskrivelse av forretningsideen.
  • Informasjon om kriteriene over.
  • Informasjon om hvilket system dere har brukt for regnskapsførselen (digitalt regnskapssystem eller Excel-ark).

Juryen vurderer på bakgrunn av innsendt materiell. Ved behov for avklaringer/ytterligere informasjon vil juryen ta kontakt med oppgitt kontaktperson for ungdomsbedriften.